Recent Posts

Förståelse för Autism: Vad Alla Behöver Veta

, , No Comment

Att ha kunskap om hur autism kan påverka individer unikt är avgörande för att kunna erbjuda rätt stöd och anpassningar. Vissa personer inom autismspektrumet kan ha svårigheter med sociala interaktioner eller kommunicera effektivt, medan andra kanske har specifika intressen eller överkänslighet mot sensoriska stimuli.

Read Post →

Autism och Vardagsutmaningar

, , No Comment

Att förstå och navigera i en värld som inte alltid är anpassad för högfungerande autism kan vara en daglig strid. För cirka fem år sedan fick jag min diagnos, min blogg har blivit en plattform där jag delar med mig av mina passioner, tankar och erfarenheter kring autism.

Read Post →