Monthly Archives For maj 2023

Att känna smärta och beröring

, , No Comment

Personer med autism kan ha en annorlunda upplevelse av smärta och beröring jämfört med personer utan autism. De kan uppleva smärta och beröring på ett mer intensivt eller annorlunda sätt, och vissa personer med autism…

Read Post →

Samhall och Autism?

, , No Comment

  Jag har ju själv väldigt få egna erfarenheter av Samhall utan kan mest tala om saker som jag hört om arbetsgivaren. Varför har jag då inga erfarenheter av Samhall? Jag borde väl vara en…

Read Post →

Kan man vara social med autism?

, , No Comment

Ja, personer med autism kan absolut vara sociala, även om de kan ha svårigheter med social interaktion och kommunikation. Autismspektrumtillstånd (AST) påverkar människor på olika sätt och i olika grad. Vissa personer med autism kan…

Read Post →