Monthly Archives For juni 2023

Bakom mina solglasögon

, , No Comment

Kan jag va mig själv! Eller? Nu kanske du undrar vad jag tänker på idag. Jo jag tänker på den Autistiska flickan som jag möter ibland med huva, lurar och solglasögon. Hon gör allt för…

Read Post →

Vad kännetecknar en person med Asperger?

, , No Comment

Om man har Aspergers syndrom, så finns det några specifika kännetecken ochutmaningar i sitt beteende och i sociala interaktioner. Idag är det ingensom får diagnosen Aspergers längre utan man kategoriseras under det bredarebegreppet Autismspektrumtillstånd (AST).…

Read Post →