Är det högre status att ha ADHD jämfört med Autism?

, , Leave a comment

Frågan om status och hur samhället ser på olika neurodivergenser är komplext och påverkar oss på olika sätt. Som en medelålders man diagnostiserad med Högfungerande autism, har jag tillbringat de senaste fem åren med att utforska hur jag och andra med liknande diagnoser fungerar. Det är en ständig process av att förstå och acceptera att vi är olika och att dessa skillnader gör oss unika.

För det första, låt oss definiera vad vi menar med “status”. I det här sammanhanget, talar vi om hur samhället uppfattar dessa två neurodiversa tillstånd. Och det verkar som om ADHD ofta betraktas som mer “acceptabelt” än Autism. Varför är det så?

Det kan ju även vara så att man märker av ADHD-personen på ett annat sätt än Autism-människan.

En möjlig förklaring kan vara att ADHD-symtom, såsom hyperaktivitet och impulsivitet, kan misstolkas som tecken på energi och kreativitet, medan autistiska drag, såsom svårigheter med social interaktion och repetitiva beteenden, kan ses som mindre önskvärda.

Men först och främst vill jag påpeka att det inte finns någon hierarki när det gäller neurodivergenser. Varje individ, oavsett diagnos, har sina unika styrkor och utmaningar. Däremot kan det ibland verka som att vissa diagnoser ges mer uppmärksamhet eller förståelse än andra.

ADHD och autism delar vissa liknande drag, men de skiljer sig åt i många avseenden. Ibland kan det verka som att samhället har en större förståelse för ADHD, och det kan tillskrivas olika faktorer, inklusive medieporträttering och allmän medvetenhet.

En möjlig förklaring till att ADHD ibland ses som mer accepterat kan som sagt vara dess koppling till aktivitet och impulsivitet, vilket kan vara mer synligt för omgivningen. Å andra sidan kan autism ofta vara mer osynligt och uttrycka sig genom sociala svårigheter och särskilda intressen.

Det är viktigt att vi fortsätter att öka medvetenheten om autism och belysa dess mångfald. Att dela våra personliga erfarenheter, som jag gör på min blogg, är ett sätt att öppna upp dialogen och bryta ned eventuella fördomar.

Om vi samarbetar för att informera och utbilda omvärlden så kan vi alla bli respekterade.

Vi behöver också arbeta tillsammans för att skapa en mer inkluderande värld, där alla neurodivergenser respekteras och förstås. Det handlar om att utbilda och informera så att människor kan se bortom ytan och förstå de unika kvaliteter som varje individ med autism kan bidra med.

I slutändan är det inte en tävling om vilken diagnos som har högre status. Det handlar om att erkänna och uppskatta mångfalden inom neurodiversiteten och skapa ett samhälle där alla känner sig accepterade och förstådda.

Jag uppmanar er läsare att dela era egna tankar och erfarenheter kring detta ämne. Har ni känt att det finns en skillnad i hur ADHD och autism betraktas? Hur kan vi arbeta tillsammans för att öka förståelsen och acceptansen för alla neurodivergenser? Låt oss skapa en öppen och stödjande dialog. Kommentera gärna nedan och dela era tankar.

 

Leave a Reply