Är jag som autistisk person påflugen?

, , Leave a comment

Jag minns en gång när jag var ute med några vänner. En av dem frågade vad jag tyckte om dennes nya klädstil. Istället för att ge den typiska “du ser bra ut” kommentaren, sa jag istället att jag inte riktigt tyckte om det. Och oj, den blicken jag fick. Den sa mer än tusen ord. I det ögonblicket kände jag mig som en utomjording som inte förstod mänsklig interaktion. Det är inte så att jag vill vara elak eller påflugen. Jag kämpar varje dag för att anpassa mig, förstå och navigera i en värld som inte alltid är anpassad för mig. Det är en känslomässig bergochdalbana som tär på självkänslan och självförtroendet

 
Livet som en person med högfungerande autism kan vara en bergochdalbana av känslor och upplevelser. Men det finns en fråga som snurrar runt i mitt huvud är ibland, “Är jag påflugen?” Det är en fråga som på ytan kan verka enkel, men som faktiskt har ett djupare lager av komplexitet och känslomässig betydelse. 
För att förstå varför jag ens ställer mig den frågan måste vi ta ett steg tillbaka och se på hur samhället fungerar. Vi lever i en värld där sociala koder och oskrivna regler är grunden för interaktioner mellan människor. Dessa regler kan vara svåra att greppa för någon som mig, med en neuropsykiatrisk funktionsvariation som autism. Många gånger har jag blivit tillsagd eller korrigerad för mitt beteende i sociala sammanhang. Och det är här frågan om att vara påflugen kommer in.
 
Vad innebär det att vara påflugen?
Först måste vi förstå vad som menas med ordet “påflugen” i den neurotypiska världen jämfört med hur det uppfattas inom autismspektrumet. Påflugenhet är en subjektiv uppfattning, och det som betraktas som påflugenhet i en kultur eller grupp kan ses annorlunda i en annan.
Påflugenhet kan innebära många saker, beroende på sammanhanget. Generellt sett handlar det om att vara oförskämd eller stötande i sitt beteende eller sina kommentarer. Men, som autistisk person har jag ibland svårt att läsa av sociala signaler och situationer. Det som för någon annan kanske uppfattas som en självklarhet kan vara en gåta för mig.
Till exempel, om någon ber mig om min åsikt och jag ger en rakt på sak, osminkad version av sanningen, ser vissa det som påflugenhet. Men i mitt sinne är det ärlighet. Det är komplicerat.
 

En av de mest slående utmaningarna för personer med autism är tolkningen av sociala signaler. Missförstånd kan lätt uppstå, och detta leder ibland till att en autistisk person kan uppfattas som påflugen. Det är viktigt att förstå att detta sällan är avsiktligt, och snarare en konsekvens av hur de sociala koderna är uppbyggda.

 
Kommunikation är en komplex process, och ännu mer så för någon som är i autismspektrumet. Detta innebär inte att personen är påflugen; det indikerar en annan förståelse eller uppfattning om hur man navigerar i sociala situationer.
 
En felaktig uppfattning är att autistiska personer saknar empati och därmed är påflugna. Forskning visar att autistiska personer ofta har en annan form av empati; de kanske inte uttrycker det på det sätt som förväntas av den neurotypiska majoriteten, men det betyder inte att de saknar känslomässig insikt.
Diagnos och Självuppfattning
 
Att ha en diagnos i autismspektrumet kan ibland göra att individen blir extra medveten om sitt beteende. Diagnosen ska inte ses som en etikett som gör dig påflugen, utan snarare som ett verktyg för självförståelse och utveckling.
 
Att Hantera Påflugenhet: Praktiska Tips
Om du som autistisk person oroar dig för att vara påflugen, finns det steg du kan ta. Till exempel:
  • Förstå dina egna gränser och kommunicera dem klart.
  • Arbeta på att läsa sociala tecken och signaler.
  • Försök att vara medveten om kulturella och sociala normer i din omgivning.
Så, är jag påflugen? Svaret är både ja och nej. Ja, enligt de sociala normer som råder i samhället. Nej, om du frågar mig, eftersom min intention är att aldrig vara det. Det är här vi måste börja förstå nyanserna i interaktioner mellan neurotypiska personer och de med neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism. Det är inte svart eller vitt; det är en gråskala fylld av osäkerhet, missförstånd och ibland, hjärtesorg. Det är viktigt att komma ihåg att vara autistisk inte automatiskt gör dig påflugen. Individer är mer än sina diagnoser, och det är fullt möjligt att navigera i den sociala världen med medvetenhet och hänsyn, även om du har autism.
Det är dags att vi börjar prata om dessa svåra ämnen. Om du är neurotypisk, ta dig tid att förstå och lära dig mer om hur personer med autism uppfattar världen. Och om du som jag lever med autism, försök inte döma dig själv för hårt. Vi gör vårt bästa i en värld som inte alltid förstår oss.
 

Leave a Reply