Autism och arbetsplatsen: Skapa en inkluderande miljö

, , Leave a comment

Ibland tänker jag att jag har ju haft tur i livet att kunna jobba på olika arbetsplatser, och genom åren har jag märkt att det finns en sak som sticker ut. Och det är hur arbetsplatser ser på individer med autism, särskilt när det gäller högfungerande autism.

Många tror att när man säger ordet ”autism” så betyder det automatiskt att individen inte kan jobba eller fungera i en normal arbetsmiljö. Men det är så långt ifrån sanningen! För mig, och många andra med högfungerande autism, handlar det bara om att skapa rätt miljö.
När jag var yngre kände jag ofta att jag inte riktigt passade in på arbetsplatsen. Jag hade svårt med vissa sociala interaktioner, kunde bli lätt distraherad av vissa ljud eller ljus, och tyckte att rutiner var viktiga för mig. Men det betydde inte att jag inte kunde göra mitt jobb, tvärtom! Jag var ofta den som kom på nya, innovativa lösningar och kunde jobba hårt när jag kände mig bekväm.
 
Detta leder mig till dagens ämne: hur arbetsplatser kan skapa en mer inkluderande miljö för personer med autism. Och jag kan säga direkt, det är inte så komplicerat som många tror.
 
Förståelse och kunskap
Det första steget är att arbetsplatser behöver utbilda sig om vad autism verkligen innebär. Det räcker inte med att bara ha en övergripande förståelse. Man behöver lära sig om de olika utmaningarna som personer med autism kan ha, men även deras styrkor.

Anpassade arbetsförhållanden

Inte alla med autism har samma behov. Vissa kanske behöver ett lugnare rum att jobba i, medan andra kanske behöver tydligare instruktioner. Det viktiga är att vara flexibel och kommunicera med medarbetaren för att förstå deras unika behov. Det här är faktiskt sant både för autister likväl som för andra individer. Om man anpassar det man kan för alla individer så kommer arbetsmiljön och välmåendet att bli så mycket bättre för alla.
Öppenhet och kommunikation
Dom bästa arbetsplatserna jag har jobbat på har varit dom som varit öppna för att diskutera mina behov. Genom att ha en öppen dialog kan man tillsammans hitta lösningar som fungerar för alla. Framför allt så är en arbetsplats där det är högt till tak och alla kan kommunicera, en välmående arbetsplats.

Fördelarna

Många arbetsgivare inser inte de unika förmågorna som många med autism har. Vi är ofta noggranna, uppmärksamma på detaljer, och kan tänka utanför boxen. Genom att skapa en inkluderande miljö kan arbetsgivare dra nytta av dessa styrkor.
Till sist vill jag bara säga att alla förtjänar en chans att visa vad dom går för. Bara för att någon har autism betyder det inte att dom inte kan bidra på arbetsplatsen. Jag hoppas att fler arbetsgivare börjar förstå detta och tar steget att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.
Om du är arbetsgivare, prata med dina anställda och lär dig mer om som och deras behov. Och om du känner någon som har autism, dela detta inlägg med dom. Låt oss tillsammans jobba för en mer inkluderande arbetsvärld.
Och till alla er som läser detta, lämna gärna en kommentar nedan eller prata med era kollegor om vikten av att skapa inkluderande arbetsplatser.
 

Leave a Reply