Autism och Vardagsutmaningar

, , Leave a comment

Autism och Vardagsutmaningar är en berättelse som tar oss djupt in i de unika utmaningarna jag möter i min vardag med autismdiagnosen. Utforska de unika vardagsutmaningarna jag möter med min autismdiagnos och hur jag navigerar dem. Att förstå och navigera i en värld som inte alltid är anpassad för högfungerande autism kan vara en daglig strid. För cirka fem år sedan fick jag min diagnos, min blogg har blivit en plattform där jag delar med mig av mina passioner, tankar och erfarenheter kring autism.

Det här med ljud, jag vet att jag återkommer till ämnet men det är en av mina utmaningar. Ljuden i min omgivning är nämligen en riktig energitjuv.

Autism innebär en annorlunda förståelse av världen. Det kan handla om ljudkänslighet, som jag själv har erfarenhet av. Att vara ljudkänslig är som att leva i en värld där ljuden är förstärkta, där bakgrundsljud blir överväldigande. Jag har delat med mig av mina egna upplevelser, som när användningen av aktiva brusreducerande hörlurar förändrade min vardag. Men det är inte bara ljudkänslighet som kan vara problem för någon med autism. Det svåraste för mig är egentligen att få alla sociala relationer och situationer att fungera. Det är svårt när man har ”ålderstorrettes” och säger exakt vad man tänker utan att fundera på hur det kommer att tas emot eller hur alla andra i omgivningen kommer att reagera.

Autism är en neurologisk variation som påverkar hur en person uppfattar och interagerar med omvärlden. Sociala svårigheter är en central del av diagnosen och kan yttra sig på olika sätt. En av de grundläggande utmaningarna är svårigheten att tolka icke-verbal kommunikation, som kroppsspråk och ansiktsuttryck. Många gånger kan detta leda till missförstånd i sociala interaktioner.

En person med autism kan ha svårt att förstå de oskrivna reglerna i sociala sammanhang. Det handlar om implicit kunskap som andra människor ofta tar för given, men som för en person med autism kan vara svår att intuitivt förstå. Det kan inkludera saker som turtagning i konversationer, förståelse för sociala hierarkier och att känna av när det är lämpligt att starta eller avsluta en konversation.

Att hantera konflikter är tyvärr något som man får göra lite då och då när man har Autism. Det blir tyvärr ofta så då man missförstår och blir missförstådd på grund av ens oförmåga att kommunicera på ett accepterat sätt.

Svårigheten med att tolka och svara på känslomässiga signaler hos andra är också en betydande faktor. En person med autism kan ha utmaningar i att känna igen och reagera på andras känslor, vilket kan påverka förmågan att bygga och upprätthålla relationer.

Förändringar i rutiner och oväntade händelser kan vara särskilt utmanande för personer med autism. Detta kan resultera i ångest och stress, vilket i sin tur påverkar förmågan att delta i sociala aktiviteter. Det är viktigt att betona att sociala svårigheter vid autism inte är en brist på vilja att delta eller vara social. Det handlar om att hjärnan bearbetar information på ett annorlunda sätt, vilket kan påverka hur man navigerar i sociala sammanhang.

Jag har mina största utmaningar när jag ska umgås med andra i min vardag. Var har du dina utmaningar? lämna gärna en kommentar nedan så kan vi kanske reda ut hur vi kan förenkla vår vardag tillsammans.

 

Leave a Reply