Aspergers

Autism och Vardagsutmaningar

, , No Comment

Att förstå och navigera i en värld som inte alltid är anpassad för högfungerande autism kan vara en daglig strid. För cirka fem år sedan fick jag min diagnos, min blogg har blivit en plattform där jag delar med mig av mina passioner, tankar och erfarenheter kring autism.

Read Post →

Lite kort om vad Autism är?

, , No Comment

Autism är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar hur en person uppfattar och interagerar med andra människor samt hur de kommunicerar. Det är en del av det bredare spektrumet av autismrelaterade tillstånd, vilket innebär att det…

Read Post →

Vad kännetecknar en person med Asperger?

, , No Comment

Om man har Aspergers syndrom, så finns det några specifika kännetecken ochutmaningar i sitt beteende och i sociala interaktioner. Idag är det ingensom får diagnosen Aspergers längre utan man kategoriseras under det bredarebegreppet Autismspektrumtillstånd (AST).…

Read Post →