autismdiagnos

Autismdiagnos efter 40

, , No Comment

Autismdiagnos efter 40 är inte bara en etikett utan en nyckel till självinsikt och förståelse. För fem år sedan fick jag, en medelålders man med högfungerande autism, min diagnos. Det hela började med att sonen…

Read Post →

Lite kort om vad Autism är?

, , No Comment

Autism är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar hur en person uppfattar och interagerar med andra människor samt hur de kommunicerar. Det är en del av det bredare spektrumet av autismrelaterade tillstånd, vilket innebär att det…

Read Post →

Vad kännetecknar en person med Asperger?

, , No Comment

Om man har Aspergers syndrom, så finns det några specifika kännetecken ochutmaningar i sitt beteende och i sociala interaktioner. Idag är det ingensom får diagnosen Aspergers längre utan man kategoriseras under det bredarebegreppet Autismspektrumtillstånd (AST).…

Read Post →