förståelse

Förståelse för Autism: Vad Alla Behöver Veta

, , No Comment

Att ha kunskap om hur autism kan påverka individer unikt är avgörande för att kunna erbjuda rätt stöd och anpassningar. Vissa personer inom autismspektrumet kan ha svårigheter med sociala interaktioner eller kommunicera effektivt, medan andra kanske har specifika intressen eller överkänslighet mot sensoriska stimuli.

Read Post →

Kan trauma utlösa autism?

, , No Comment

En ganska komplex fråga som kräver en djupdykning. Först och främst är det viktigt att förstå att autism oftast är en medfödd neurologisk variation. Dock kan traumatiska händelser påverka individers upplevelser på olika sätt. Trauman…

Read Post →