närstående med autism

Lite kort om vad Autism är?

, , No Comment

Autism är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar hur en person uppfattar och interagerar med andra människor samt hur de kommunicerar. Det är en del av det bredare spektrumet av autismrelaterade tillstånd, vilket innebär att det…

Read Post →