Hur kan man effektivt lugna ner ett barn med autism?

, , Leave a comment

Att lugna ner ett barn med autism kan vara en utmaning, men med förståelse och rätt strategier går det att skapa en lugnare miljö för både barnet och dess omgivning. Som förälder till ett barn med autism är det viktigt att vara medveten om de unika behoven och känsligheterna som barnet kan ha. Här delar jag med mig av mina egna erfarenheter och tankar kring hur man kan stödja och lugna ner ett barn med autism.

Att få en meltdown, inte så kul…
Förståelse och empati
Stjärnkojan….

För att kunna hjälpa ett barn med autism att lugna ner sig är det avgörande att förstå dess perspektiv och känslighet. Autism innebär ofta en ökad känslighet för stimuli, vilket kan leda till överstimulering och ångest. Att som förälder vara medveten om dessa faktorer skapar en grund för att kunna stödja och lugna ner barnet på ett effektivt sätt.

Det var en dag på förskolan när jag insåg att min sons behov inte riktigt matchade de traditionella förväntningarna. Förskolepedagogerna, trots goda avsikter, skapade en ”koja” för honom i kapprummet. ”En trygg plats att gå undan”, sa de. Men det var mer än det. Det var en plats som markerade gränserna mellan det ”normala” och det ”annorlunda”. Jag kunde inte låta bli att känna smärtan när jag hörde hur de stolt rapporterade att han tillbringade nästan hela dagen där.

Vad var det för pedagogik? Det var ingen lösning. Det var förvaring. Istället för att förstå varför det inte fungerade och engagera sig i att hjälpa, blev ”problemet” undanstoppad. Den dagen insåg jag att kunskapen om autism var bristfällig, inte bara bland förskolepersonal utan i samhället i stort.

Jag började själv söka svar, för mig och för min son. Och i den processen lärde jag mig om vikten av förståelse och empati. Jag insåg att förändring börjar med att bryta ner fördomar och öka kunskapen.

Hantera överstimulering

Överstimulering är vanligt förekommande hos barn med autism och kan uppstå i olika miljöer. Det är viktigt att identifiera de utlösande faktorerna och skapa strategier för att hantera dessa.

Det var en före jul när vi besökte ett överfyllt köpcentrum. Ljusblinkande skyltar, höga ljud och mängden människor blev överväldigande för min son. Jag såg paniken närma sig hos sonen, och ansiktet uttryckte en mix av rädsla och ångest. Jag visste att jag behövde agera snabbt för att undvika att situationen eskalerade. Vi hittade en avskild plats, ett lugnt hörn på ett cafe där ljuden dämpades något och ljuset var mindre intensivt. Jag satte mig bredvid min son och lät honom koncentrera sig på nuet. Jag påminde mig själv om att vara närvarande och att skapa en känsla av trygghet. Som förälder med autism hade jag fördelen av att förstå min sons upplevelse. Jag kunde relatera till hans behov och känna igen de tidiga tecknen på överstimulering. Det var en fördel som jag inte hade när jag själv var barn och föräldrarna inte förstod mina känslomässiga utmaningar.

Skapa en lugnande miljö: Hemmet som fristad

Att skapa en lugnande och trygg miljö i hemmet är en nyckelaspekt när det kommer till att hjälpa barnet att lugna ner sig. Hemma hos oss så har vi medvetet försökt välja vitvaror som låter mindre. En mjuk och snäll färgpalett på väggar och golv, utan några mönstrade tapeter. Att sätta upp tavlor och prydnader får man vänta med tills hemmet känns tryggt, sedan kan man försöka ta en sak i taget.

Hantera förändringar och rutiner: Stabilitet som verktyg

Förändringar i rutiner och miljö kan vara särskilt utmanande för barn med autism. Hemma hos oss så har vi väldigt många fasta rutiner som hjälper till, men ändå så kommer det stunder när vi märker att stressen hos sonen bara stiger. Ibland är det saker som vi inte kan påverka och då blir det ändå viktigare att ha en stabil hemmamiljö. När man går i skolan så är ju dagarna fyllda med förändringar, det blir väldigt tydligt när stora saker händer som exempelvis nya möbler eller kanske en annan hopsättning av elevgrupperna. Panikångesten blir mindre om man då har möjlighet att vara i sin egna trygga hemmamiljö någon dag för att smälta det som händer.

En uppmaning till samtal och delning av erfarenheter

Att hantera och lugna ner ett barn med autism kräver tålamod, förståelse och individanpassade strategier. Jag avslutar detta inlägg med en uppmaning till läsarna att dela sina egna erfarenheter och tips i kommentarerna. Genom att gemensamt skapa en plattform för delning av kunskap kan vi stötta varandra i våra respektive utmaningar som föräldrar till barn med autism.

 

Leave a Reply