Hur kan man hjälpa en vuxen med autism?

, , Leave a comment

Det finns flera sätt att hjälpa en vuxen med autism, men det beror på individens behov och situation. Här är några generella tips:

 • Erbjuda stöd och förståelse – Det är viktigt att vara stödjande och förstående gentemot personen med autism, visa empati och försöka sätta dig in i deras situation.
 • Fokusera på personens styrkor – Att identifiera och uppmärksamma personens styrkor kan hjälpa till att bygga upp deras självkänsla och självförtroende, vilket i sin tur kan leda till bättre prestationer och framsteg.
 • Anpassa omgivningen – Att anpassa omgivningen kan innebära att minska störande ljud, förändra belysning, organisera rum och arbetsplats på ett annorlunda sätt eller erbjuda en stillsam plats där personen kan dra sig tillbaka vid behov.
 • Erbjuda stöd för sociala interaktioner – Personer med autism kan ha svårt att hantera sociala interaktioner. Att erbjuda stöd kan innebära att hjälpa personen att planera och förbereda inför sociala interaktioner, som att boka ett möte med en arbetskollega eller träffa nya människor.
 • Erbjuda professionell hjälp – Psykologisk eller psykiatrisk hjälp kan vara till stor hjälp för personer med autism. Detta kan innefatta kognitiv beteendeterapi, medicinering för att hantera ångest eller depression, eller andra behandlingsmetoder som är anpassade efter personens specifika behov och situation.
Ja det är såhär svaret brukar se ut men vad innebär det egentligen? Om vi bryter ned råden som brukar ges så får man fundera lite mera. Att vara stödjande mot någon med autism kan stundtals vara oerhört svårt men också väldigt frustrerande. Det är inte det enklaste alltid att behålla lugnet när den man försöker hjälpa helt enkelt stänger en ute. Man kan inte bara vara en aktiv lyssnare en sådan gång utan man måste även försöka vara passiv på rätt sätt. 
Man kommer även att behöva utrusta sig med en stor portion tålamod, ty även om den autistiske försäkrar att denne förstår så behöver det inte alls vara så. Man kan ju tro att man förstår även om man inte gör det. Det är kanske läge att anpassa kommunikationen så att den fungerar för det här tillfället eller kanske behövs det bara lite tid för att processa informationen som redan givits. 

Tänk på att en person med autism kan uppfattas som annorlunda utan att nödvändigtvis vara det. Man kan även uppfattas som vilken svenne somhelst även om man inte är det. Vuxna autistiska personer är ofta bra på att kamouflera sitt handikapp och det kan skapa många missförstånd på vägen. 

Men framförallt, visa empati och att du förstår personens känslor, utmaningar och frustration. Om du vill vara stöttande och hjälp så är det oerhört viktigt. En vuxen med autism vill nog helst klara sig själv och drar sig i det längsta för att fråga om hjälp, men om man har byggt upp ett förtroende från början i relationen så kommer nog frågan om hjälp att vara enklare att ställa.

Att kunna identifiera styrkor och svagheter är ofta oerhört svårt. Jag behöver bara se till mig själv när jag fick min diagnos i handen. Att jag hade vissa styrkor i förhållande mot andra individer var jag nog ganska klar med men mina svagheter som psykologen lyckats finna hade jag sämre koll på. Min partner i livet hade nog identifierat dessa redan till viss del men hon hade svårt att förmedla dessa svagheter till mig så att jag kunde förstå. Hon är däremot väldigt duktig på att påpeka mina styrkor, och hur jag använder mig av dessa. Kanske är det därför hon är ett sådant viktigt stöd för mig. När jag sedan inser hur mina svagheter påverkar mig så blir det naturligt att fråga henne om hjälp med detta då jag känner mig trygg i våran relation.

Vårt hem är anpassat för våran familj. Det kanske låter som en självklarhet när man inreder sitt hem, men ofta så följer man hellre en inredningstrend än den kanske mera självklara vägen att välja inredning som är praktisk och som fungerar. Jag och min fru letade boende länge innan vi gav upp och beslöt oss för att bygga ett nytt hus som vi kunde anpassa efter framförallt sonens behov av närhet på avstånd och tystnad i rummet. Vi var även väldigt sparsmakade med detaljer och prydnader under första åren när vi flyttade in. Konst och störande moment fick vänta tills vi alla kände att vi var mogna för att hänga upp nästa sak. Den främsta anpassningen kom nog dock från början när vi ritade huset med ljusa stora rum som är avskärmade från maskiner och ljudkällor,  och därmed tysta, i focus. Vårat allrum är till exempel ungefär lika stort som min tvåa som jag bodde i själv när jag var i 25årsåldern, där kan man vara tillsammans utan att vara nära. Man kan även vara själv fast man är tillsammans.

Att gå på en tillställning själv tycker nog ingen om. Men det är något som många med autism ständigt utsätts för. Man är nämligen ofta ensam i sitt liv med få vänner, en konsekvens av det sociala handikapp som man lever med. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt att gå på ett möte på jobbet eller för den delen att gå på after work med kollegorna. Här kommer du in, du som vill hjälpa och stödja. Var en god kompis och följ med personen med autism. Man kan även vara ett stöd och fundera på vad som kan tänkas hända på fredagskväll när kollegorna tänker träffas för att ta en öl. Det är enklare att följa med på en pub om man har funderat på vad man vill äta och dricka, samt vilka som kan tänkas vara där. Kanske har man även funderat lite på några ämnen som man vill tala om med den och den kollegan? Gillar Johan rockmusik på samma vis som du?


Sedan kommer vi till professionell hjälp. Om du har någon i din närhet som har fått diagnosen så har denne redan troligen fått flera erbjudanden om professionell hjälp. Men det finns många som liksom mig inte riktigt träffat rätt inom vården, det kan nämligen bli väldigt fel många gånger. Jag som sökt hjälp båden hos psykolog, habilitering och rådgivning har egentligen bara hittat rätt två gånger, och den bästa hjälpen har jag fått av arbetsterapeuten på vårdcentralen. Tack för att du tog dig tid att lyssna och försöka förstå mig utifrån mina behov, inte utifrån några generella råd.
Med det sagt så finns det många olika “Proffs” som man kan försöka tala med såsom:
 • Psykologer: Psykologer är experter på psykisk hälsa och använda olika terapeutiska tekniker för att hjälpa patienter att hantera sina problem.
 • Psykiatriker: Psykiatriker är medicinska läkare som har specialiserat sig på mental hälsa. Dom kan ordinera medicinering och använda terapeutiska tekniker för att hjälpa patienter.
 • Psykoterapeuter: Psykoterapeuter är utbildade terapeuter som hjälper patienter att förstå och hantera sina känslor, tankar och beteenden.
 • Socialarbetare: Socialarbetare är experter på sociala frågor och kan hjälpa patienter att navigera i systemet av sociala tjänster och stöd.
 • Habiliteringen: Dom som verkligen kan allt om Autism.

  Arbetsterapin: Experten som fokuserar på din miljö och omgivning i första hand. Men även den som kan hjälpa dig med arbetsfrågor och en massa annat

Jag hoppas att mina tankar kan hjälpa dig som funderar på hur du kan hjälpa din närstående eller kollega. Jag vet att det är oerhört svårt att vara nära någon med autism som behöver stöd och hjälp, framförallt är det svårt att se vilket stöd och vilken hjälp en vuxen med autism behöver. Det är nämligen inte alla som behöver kommunikationsstöd eller hjälp med vardagssysslorna.

 

Leave a Reply