Hur klarar sig vuxna med autism?

, , Leave a comment

Jag blev diagnostiserad med högfungerande autism för bara fem år sedan,
trots att jag levt med det hela mitt liv. Det var som att un pusselbit föll
på plats. Att förstå hur andra vuxna med autism hanterar sina liv i Sverige
har varit en upptäcktsresa för mig. Att dela denna resa med er är både ett
privilegium och ett ansvar.

Autism är en spektrumtillstånd. Det innebär att ingen person med autism är
den andra lik, och våra behov varierar. Men en sak är säker: stöd och
förståelse från samhället gör livet enklare för oss.

En titt på bostadssupporten
I Sverige finns det bostadsstöd för unga vuxna med neurologiska tillstånd
som autism och ADHD. Tyvärr framgår det att systemet kan vara komplext, och
ibland kanske inte optimalt anpassat för den tänkta målgruppen. Många
bostadsstödsarbetare önskar mer kunskap om dessa tillstånd och hur man bäst
kan stödja individer med dem. Därför är det viktigt med en ständig dialog
mellan dem som ger stöd och dem som tar emot det, för att tjänsterna ska
kunna anpassas bättre.
Autism och hälsa
Som jag skrivit om i en tidigare artikel “livslängd-Autism” så är det beklagligt men sant att personer med autism löper en högre risk
för tidig död jämfört med den generella befolkningen. Detta är inte för att
autism i sig är en livshotande diagnos, utan snarare på grund av
komplikationer som kan uppstå. Människor med mild autism, till exempel, har
en högre risk för självmord, särskilt bland kvinnor.
Det har också framkommit att äldre vuxna med autism i Sverige kan ställas
inför specifika hälsoutmaningar. Detta påminner oss om att stödet till
personer med autism behöver vara långsiktigt och sträcka sig över hela
livet.
Utbildning och arbete
Svenska folkhögskolor står ut som en miljö där personer med högfungerande
autism kan blomstra. Dessa skolor betonar personlig utveckling och jämlik
deltagande. Med deras unika tillvägagångssätt, har dessa skolor visat sig
vara mycket inkluderande för dem med högfungerande autism. Jag har under
årens lopp sett många exempel i olika forum där man lyfter fram just
folkhögskolan som det enda goda alternativet för dig med Autism.
Nya terapiformer
I strävan efter att erbjuda bästa möjliga stöd för dom med autism, söks
ständigt nya terapimetoder. Ett exempel på detta är en ny behandlingsform,
NeuroACT, en anpassad version av Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Denna terapiform har visat sig vara effektiv för att minska emotionell nöd
hos personer med autism.
Till Sist
Livet med autism kan vara utmanande, men med rätt stöd och förståelse kan
det också vara berikande. Sverige har kommit långt i att stödja personer med
autism, men det finns fortfarande utrymme för förbättring. Låt oss fortsätta
arbeta tillsammans för att skapa ett samhälle där alla, oavsett neurologiska
tillstånd, kan blomstra.
Om det här inlägget berörde dig, ta gärna en minut att lämna en kommentar
eller dela det med dina nära och kära. Diskussionen behöver inte sluta här.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-023-06014-6
https://www.spectrumnews.org/news/large-swedish-study-ties-autism-to-early-death/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37295448/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2020.1717651
https://news.ki.se/a-new-form-of-therapy-for-autistic-individuals-has-been-evaluated

 

Leave a Reply