Hur många med autism jobbar heltid?

, , Leave a comment

Är du liksom jag en av dom som arbetar ute i arbetslivet och kämpar varje dag med din diagnos? Du är inte ensam. Det finns en hel del frågetecken kring hur många som faktiskt jobbar heltid när man har autism. Jag kan bara utgå från mig själv och mitt eget nätverk och den statistik som jag tagit del av genom åren. Jag kan bara svara på hur det ser ut i min bekantskapskrets och då är det ungefär 50% som är anställda heltid och ungefär lika många som är anställda deltid eller på sjukbidrag/aktivitetsersättning.

Riksförbundet Attention gjorde en undersökning bland sina medlemmar hösten -22 och kom fram till att dom flesta har arbete (67% varav 41% heltid) och att utbildningsnivån är hög med 68% med eftergymnasiala utbildningar.

Men varför är det såhär? Varför har så många svårt att hålla en heltidstjänst? Jag tror att det finns flera faktorer som spelar in.

En av mina största utmaningar är att tala i telefon. Ett för mig hopplöst kommunikationsredskap som tyvärr används ofta i arbetslivet.

En av de största utmaningarna för personer med autism när det gäller arbete är svårigheten att hantera sociala interaktioner och kommunikation. Många arbetsplatser kräver att man kan samarbeta med andra människor, kommunicera effektivt och anpassa sig till förändrade arbetsuppgifter och situationer. För personer med autism kan dessa krav vara mycket svåra att uppfylla, vilket kan leda till stress, ångest och svårigheter att hålla en anställning på lång sikt.

En annan faktor som kan påverka möjligheten att arbeta heltid är svårigheten att hantera sensoriska utmaningar. Många personer med autism har känslighet för olika stimuli, såsom ljus, ljud, lukter och beröring. På en arbetsplats kan dessa stimuli vara överväldigande och distraherande, vilket kan göra det svårt att fokusera och utföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.

Ytterligare en utmaning är svårigheten att hantera förändringar och flexibilitet. Många arbetsplatser kräver att man kan anpassa sig till förändrade arbetsuppgifter och rutiner, vilket kan vara svårt för personer med autism som föredrar struktur och rutiner. Förändringar kan orsaka ångest och stress, vilket i sin tur kan påverka arbetsprestationen och välbefinnandet.

Men trots dessa utmaningar finns det också många fördelar med att arbeta när man har autism. Många personer med autism är mycket noggranna och har en stark koncentration och fokus på detaljer. De kan också vara mycket pålitliga och lojala medarbetare som utför sina arbetsuppgifter noggrant och effektivt.

Att inkludera alla på en arbetsplats skapar inte bara en sund miljö, man får även möjligheten att få fler intryck och åsikter på hur man kan leverera en bättre produkt.

Det är viktigt att arbetsgivare och samhället i stort tar hänsyn till de unika behov och förmågor som personer med autism har när det gäller arbete. Genom att skapa en inkluderande och stödjande arbetsmiljö kan man öka möjligheterna för personer med autism att lyckas och trivas på arbetsmarknaden.

Jag har själv testat på att arbeta deltid och det är väl det arbete som fungerat absolut bäst för mig. Tyvärr så funkade det inte så bra att leva rent ekonomiskt på ett deltidsarbete. Jag insåg då att få lönebidrag och liknande för att få upp ersättningen är i princip hopplöst, speciellt för en som mig som klarar av en heltid även om jag inte mår bra av det. Jag har dock haft förmånen att nästan alltid arbetat någon form av skiftgång och då blir ju arbetstiden kortare och för det mesta får man längre perioder för återhämtning.

Städat åt Samhall?

Jag vet att många hamnar inom Samhall och det kan vara bra för vissa. Det är tyvärr en väldigt själsdödande arbetsplats för många. Hur skulle samhället kunna hjälpa mer? Hur är det för dig som har autism att arbeta? Har du några erfarenheter eller tankar kring detta ämne? Lämna gärna en kommentar nedan och dela med dig av dina erfarenheter. Jag ser fram emot att höra från er

Källor:
https://attention.se/2022/11/14/ny-rapport-med-fokus-pa-arbetsmarknaden-och-npf/
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Bakken, T. L., Helverschou, S. B., Eilertsen, D. E., Heggelund, T., Myrbakk, E., & Martinsen, H. (2010). Psychiatric disorders in adolescents and adults with autism and intellectual disability: a representative study in one county in Norway. Research in Developmental Disabilities, 31(6), 1669-1677.
Baldwin, S., Costley, D., & Warren, A. (2014). Employment activities and experiences of adults with high-functioning autism and Asperger’s disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(10), 2440-2449.
Hendricks, D. R., & Wehman, P. (2009). Transition from school to adulthood for youth with autism spectrum disorders: Review and recommendations. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 24(2), 77-88.
Howlin, P., Alcock, J., & Burkin, C. (2005). An 8 year follow-up of a specialist supported employment service for high-ability adults with autism or Asperger syndrome. Autism, 9(5), 533-549.
Mawhood, L., & Howlin, P. (1999). The outcome of a supported employment scheme for high-functioning adults with autism or Asperger syndrome. Autism, 3(3), 229-254.
Schall, C., Wehman, P., & McDonough, J. (2012). Transition from school to work for individuals with autism spectrum disorders: Understanding the process and achieving better outcomes. Pediatric Clinics, 59(1), 189-202.
Shattuck, P. T., Narendorf, S. C., Cooper, B., Sterzing, P. R., Wagner, M., & Taylor, J. L. (2012). Postsecondary education and employment among youth with an autism spectrum disorder. Pediatrics, 129(6), 1042-1049.
Taylor, J. L., & Seltzer, M. M. (2011). Employment and post-secondary educational activities for young adults with autism spectrum disorders during the transition to adulthood. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41(5), 566-574.
Wehman, P., Schall, C., Carr, S., Targett, P., West, M., & Cifu, G. (2014). Transition from school to adulthood for youth with autism spectrum disorder: What we know and what we need to know. Journal of Disability Policy Studies, 25(1), 30-40.


 

Leave a Reply