Hur påverkar autism familjen? Stöd och resurser för anhöriga

, , Leave a comment

För ungefär fem år sedan fick jag diagnosen högfungerande autism. Tre år tidigare så hade min son fått samma diagnos. Detta uppenbarade en ny värld för mig och för min familj. Men det är inte bara jag som har varit tvungen att navigera i den här nya världen. Autismspektrumtillstånd påverkar inte bara individen utan hela familjen. Alla i familjen, från föräldrar till syskon, barn och partner, känner av dess inverkan. Så, hur påverkar autism egentligen familjen?


Familjen är det första sociala nätverket för oss alla. Dom människor vi umgås med, dom band vi skapar, dom erfarenheter vi delar – allt detta formar oss till dom människor vi blir. Men när en familjemedlem har en diagnos som autism, förändras dynamiken.

Autism innebär ofta svårigheter med social interaktion och kommunikation, begränsade beteenden, intressen och aktiviteter. Men det påverkar varje individ på olika sätt, vilket innebär att varje familj upplever har en unik situation. Dessa svårigheter kan innebära stora utmaningar för familjen, men det finns också möjligheter till djupare förståelse och medkänsla. Familjer lär sig ofta att kommunicera och interagera på nya och kreativa sätt, vilket kan bidra till att stärka banden inom familjen.

Men ingen ska behöva hantera allt det här på egen hand. Det finns stöd och resurser tillgängliga för att hjälpa familjerna. Habilitering & Hälsa erbjuder olika typer av stöd till anhöriga, inklusive utbildning, rådgivning och information om autism och samhällets stöd. Dom erbjuder också stödgrupper och kurser som täcker ämnen som att förstå autism och hantera utmanande föräldraskap.

Det finns också nationella riktlinjer från Socialstyrelsen som betonar att ge tidiga ingripanden för individer med autism, särskilt för sårbara grupper. Det är viktigt att höja medvetenheten om neurologiska utvecklingsstörningar bland hälso- och sjukvårdspersonal och sociala tjänster.

Så hur hanterar man bäst autism i familjen? Svaret kommer att variera beroende på familjens unika situation, men det finns några allmänna riktlinjer. Det första steget är att söka kunskap och förståelse. Detta kan inkludera att läsa på om ämnet, gå på utbildningar och prata med andra familjer som också har erfarenhet av autism. Det andra steget är att hitta stöd, både inom och utanför familjen. Detta kan innebära att skapa en stödgrupp av familj, vänner och professionella som kan erbjuda råd och stöd. Slutligen är det viktigt att ta hand om sig själv. Att ta hand om en person med autism kan vara krävande, och det är viktigt att se till att man också tar hand om sin egen hälsa och välbefinnande.


I slutändan handlar det om att acceptera och omfamna varje individs unika egenskaper och förmågor. Autism kan presentera utmaningar, men det erbjuder också möjligheter till djupare förståelse, acceptans och kärlek.
Så om du har någon i din familj som har autism, kom ihåg att du är inte ensam. Det finns hjälp och stöd att få.

https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/kort-om-funktionsnedsattningar/autism/

https://www.autismforum.se/stod-och-insatser/stod-till-anhoriga/

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nu-kommer-nationella-riktlinjer-for-adhd-och-autism/

 

Leave a Reply