Hur påverkar autism vardagen? exempel på 10 påverkade områden.

, , Leave a comment

Autism är en spektrumstörning som kan påverka människor på olika sätt. För personer med högfungerande autism kan det innebära vissa utmaningar i vardagen. Här är tio exempel på hur autism kan påverka vardagen för vuxna med högfungerande autism:


  • Social interaktion: Personer med högfungerande autism kan ha svårt att förstå sociala koder och interaktioner. De kan ha svårt att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan göra det svårt att bygga relationer och förstå sociala situationer.
  • Rutiner och förändringar: Personer med högfungerande autism kan behöva ha fasta rutiner och schema för att känna sig trygga. Förändringar i rutiner kan orsaka stress och ångest.
  • Sensorisk överbelastning: Personer med högfungerande autism kan vara känsliga för ljud, ljus, dofter och beröring. Det kan göra vissa miljöer överstimulerande och svåra att hantera.
  • Specialintressen: Personer med högfungerande autism kan ha intensiva intressen inom ett specifikt område, vilket kan ta upp mycket tid och energi. Det kan också vara svårt att hitta andra människor som delar deras intressen.
  • Arbete och utbildning: Personer med högfungerande autism kan ha svårt att anpassa sig till arbets- och utbildningsmiljöer som kräver social interaktion och flexibilitet. De kan också ha svårt att förstå implicita förväntningar och regler på arbetsplatsen eller i klassrummet.
  • Kommunikation: Personer med högfungerande autism kan ha svårt att uttrycka sina tankar och känslor verbalt eller att förstå ironi och subtila nyanser i kommunikation. De kan också ha svårt att hålla en konversation med andra människor.
  • Empati och förståelse för andras känslor: Personer med högfungerande autism kan ha svårt att förstå och känna medlidande för andras känslor och perspektiv.
  • Självreglering: Personer med högfungerande autism kan ha svårt att reglera sina egna känslor och beteenden, vilket kan leda till utbrott och svåra situationer.
  • Övergångar: Personer med högfungerande autism kan ha svårt att hantera övergångar och förändringar mellan aktiviteter och miljöer, vilket kan orsaka stress och oro.
  • Sömn: Personer med högfungerande autism kan ha svårt att somna eller att sova genom hela natten på grund av sensoriska överbelastningar eller andra faktorer relaterade till autism. Detta kan orsaka trötthet och påverka deras vardagsliv.

För egen del så påverkas jag kanske mest i dagsläget av att jag har en störd nattsömn vilket leder till en viss trötthet under vardagarna. Att vara trött i sinnet samtidigt som man har problem med sociala koder kan skapa oerhörda sättningar mellan en själv och omgivningen. Min fru brukar säga att hon har “Ålderstourettes”, det vill säga att hon säger tokiga saker men är medveten om det samtidigt som hon skiter i vad folk tycker.  Jag lider nog av autismtourettes när jag är trött, jag säger tokiga saker som inte är genomtänkta, men jag skiter inte i det, jag noterar dock aldrig att jag har gjort det.


Att leva med Autism blir en livsstil för många. Jag har själv förändrat mitt sätt att agera i grupp och i sociala sammanhang efter att jag fått min diagnos. Jag strävar nämligen numer efter att min vardag ska påverkas mindre av mina tillkortakommanden. Det är enklare på det viset. Om du har en diagnos, hur påverkar det din vardag? kommentera gärna.
 

Leave a Reply