Hur påverkas gemene man av sätten som Autistiska personer porträtteras på tv och i film?

, , Leave a comment

Autistiska personer porträtteras ofta på tv och i filmer på ett stereotypt och orealistiskt sätt, vilket kan påverka gemene man på olika sätt. Ofta när jag sett “autistiska” personer på tv så har jag skrattat till lite för mig själv och tänkt att så kan det ju vara. Men sanningen är ju att den humoristiska sidan är sällan det man vill förknippas med.
Ett exempel på detta är TV-serien “Big Bang Theory” och “Young sheldon” där en av huvudkaraktärerna, Sheldon Cooper, antyds ha autismspektrumtillstånd (AST), men detta inte nämns vid namn. Karaktären porträtteras som socialt klumpig och med bristande empati. Serien har fått kritik för att den förstärker stereotyper om personer med AST som “annorlunda” och svåra att förstå. Jag tycker att karaktären Sheldon är väldigt underhållande men samtidigt så måste man komma ihåg att den förstärker fördomar om autism på ett sätt som kanske inte är så bra i längden. Sheldon benämns aldrig som Autistisk, men om han hade gjort det så hade det direkt vart ett solklart fall av diskriminering och förtal av en stor del av befolkningen med autism.
Ett vanligt stereotypiskt porträtt av autistiska personer är att de framställs som socialt inkompetenta, känslokalla och alltför fokuserade på vissa intressen. Detta kan leda till fördomar och missförstånd om personer med autism, som kan påverka hur de behandlas i vardagen. Det kan också leda till att autistiska personer inte får de möjligheter de förtjänar, till exempel på arbetsplatsen eller i utbildningssammanhang.

Däremot finns det också exempel på positiva och realistiska porträtt av autistiska personer i film och tv, vilket kan bidra till en ökad förståelse och acceptans för personer med autism i samhället. Det är viktigt att autistiska personer porträtteras på ett mångfacetterat sätt som tar hänsyn till deras individuella egenskaper och styrkor, istället för att enbart fokusera på stereotypa drag.
Man talar ofta om TV-serien “Atypical” som handlar om en autistisk tonåring och hans familj som kämpar med olika utmaningar. Serien har fått beröm för att den ger en realistisk bild av hur det är att leva med autism och att den visar autistiska personer som komplexa och mångfacetterade individer.
men även Filmen “Rain Man” där Dustin Hoffman spelar en autistisk man med savant-syndrom. Filmen har fått kritik för att den är stereotypisk och förenklar bilden av autism, men den har också fått beröm för att den bidrog till att öka medvetenheten om autism. Dock ska man ha med sig att Rain Man har bidragit till att många förknippar Autism med att vara Savant. Jag har hört många historier av autistiska personer där man berättat om sin autism och omgivningen då trott att man kan räkna kort i fem kortlekar eller direkt se hur många tändstickor som ramlar ur en tändsticksask.

Jag som har ett nytt förhållande till autism har börjat se lite annorlunda på film och media med autistiska personer och har slutat ge rekommendationer om filmer och serier som man bör se men om jag skulle tipsa om en film så skulle det nog vara Please Stand By https://www.imdb.com/title/tt4652650/ Där man bjuds på väldigt många drag som är otroligt typiska för autistiska personer. Man får se både styrkor och svagheter på ett tydligt sätt samt vissa konsekvenser exempelvis på hur en meltdown kan visa sig.

Jag har tyvärr inte sett serien Bron med huvudkaraktären Saga Noren som har fått massvis med kritik om hur man har porträtterat henne som en aspie-karikatyr men jag hoppas att kritiken som var i media ledde till en förbättrad bild av hur man är när man har aspergers. Om inte annat så ledde det till en dialog i media om hur det egentligen är att ha och leva med aspergers så jag ser inte att man kan säga att “Karikatyren” är negativ i det här fallet. Att jag inte sett serien beror mest på att det var tidsbrist i mitt liv när serien kom. Jag tror annars att jag hade gillat och uppskattat serien.

Det är viktigt att påpeka att det finns många olika sätt att vara autistisk och att alla autistiska personer är individer med olika erfarenheter och behov. Autistiska personer bör ha rätten att porträtteras på ett sätt som representerar deras mångfald och styrkor, istället för att begränsas av stereotyper och negativa fördomar.
Man måste ha ett kritiskt öga när man ser film och tv där karaktärer med autistiska drag projekteras. Är det realistiskt, eller är dragen bara där för att göra en humoristisk poäng? Om jag skulle säga att karaktärerna i Dum&Dummare är typiskt autistiska så är det ju ett sätt att förtala en otroligt stor folkgrupp. Det finns redan tillräckligt med diskriminering och nedvärdering i samhället utan att man behöver späda på den i film och media.

Sammanfattningsvis kan man säga att hur autistiska personer porträtteras på tv och i film kan påverka gemene man på olika sätt, både positivt och negativt. Det är viktigt att sträva efter realistiska och mångfacetterade porträtt för att öka förståelsen och acceptansen för personer med autism i samhället. Men kom ihåg, att skapa dialog om autism och aspergers är i mina ögon lika viktigt som att avporträtteras på ett rättvist sätt.
 

Leave a Reply