Hur stor är risken att få ett barn med autism?

, , Leave a comment

En fråga som jag undrat över ett tag då min egen son har Autism. Jag
inser ju att arv antagligen är en del i ekvationen då jag själv har autism
samt att jag kan se autistiska drag hos många släktingar. Jag tror ju att
om dom äldre generationerna hade haft samma möjlighet till stöd, diagnoser
och hjälp inom vården så hade vi sett många diagnoser inom
familjen.

 
Autism är en komplex funktionsnedsättning och förekomsten av autism kan
variera i olika populationer. Enligt uppskattningar från Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) i USA hade cirka 1 av 54 barn
(ungefär 1,85 procent) i åldrarna 8 år diagnosen autism år 2016 Det är
dock viktigt att komma ihåg att dessa siffror endast representerar en
specifik population och inte nödvändigtvis är tillämpliga på andra länder
eller geografiska områden.
Enligt en studie från 2015, som publicerades i Molecular Psychiatry, kan
åldersskillnader mellan föräldrarna kopplas till en ökad risk för autism
hos barn. Risken för autism ökar ju större åldersskillnaden är Det finns
dock inga belägg för att föräldrarnas attityder och handlingar kan orsaka
autism hos barn.
Det är svårt att uppskatta hur många personer som har autism, eftersom
det inte finns någon tydlig gräns mellan personer med autism och personer
utan autism. Fler personer får autismdiagnos idag än tidigare, men
ingenting tyder på att autism i sig skulle ha blivit vanligare
 

Hur hög är ärftligheten?

Forskning visar att risken för att utveckla autism ökar om det finns
andra familjemedlemmar med autism. Enligt en studie som involverade
tvillingar visade det sig att ärftligheten för autism var hög, men det
fanns också en betydande påverkan av miljöfaktorer. Detta innebär att både
genetiskt arv och omgivande miljö spelar en roll i uppkomsten av
autism.
Enligt en annan studie, som inkluderade forskare från Karolinska
Institutet, King’s College London och Mount Sinai, visade det sig att både
genetiskt arv och miljöfaktorer var lika viktiga för att förklara autism.
Det betyder att ärftligheten inte är den enda faktorn som påverkar
utvecklingen av autism, utan att miljöfaktorer också spelar en betydande
roll.
Det är viktigt att komma ihåg att ärftlighet inte är en garanti för att
en individ kommer att utveckla autism. Även om det finns en ärftlig
komponent, kan inte alla personer med en familjehistoria av autism
utveck
la sjukdomen. Det är en komplex interaktion mellan genetik och
miljöfaktorer som bidrar till utvecklingen av autism.

 

Kan syrebrist leda till autism?

Sonen hade en svår förlossning och fick h.l.r. i en bra stund innan han
klarade av att andas själv så naturligtvis har jag länge funderat på om
det är en bidragande orsak til hans Autism.
Syrebrist i hjärnan, även kallad cerebral hypoxi, kan vara en av flera
faktorer som är kopplade till utvecklingen av autism. Det finns vissa
teorier och forskning som pekar på att syrebrist under fostertiden eller
under förlossningen kan vara en riskfaktor för att utveckla autism.
Notera att det inte är den enda orsaken till autism, och att det finns
andra genetiska och miljömässiga faktorer som också spelar en roll.
Enligt en artikel på Wikipedia finns teorin om moderns antikroppar som
antyder att immunoglobulin G (IgG) i moderns blod kan passera
moderkakan, gå in i fostrets hjärna och potentiellt orsaka autism. Detta
skulle kunna vara en möjlig mekanism där syrebrist kan vara involverad.
Denna teori är kontroversiell och ytterligare forskning behövs för att
förstå den exakta kopplingen mellan syrebrist och autism.
 

Vilka mediciner kan ge autism?
Det är viktigt att förtydliga att det inte finns några mediciner som kan
ge autism. Autism är en neurologisk och utvecklingsrelaterad
funktionsvariation som vanligtvis är medfödd och delvis ärftlig. Vissa
mediciner kan användas för att hantera specifika symtom som är förknippade
med autism, som exempelvis irritabilitet och aggression, men de orsakar
inte tillståndet i sig.

Slutord
Autism är fyra gånger vanligare att diagnosticeras hos pojkar än hos flickor. Forskningen inom området vad som orsakar Autism och hur många som har/får
Autism är minst sagt spretig. Hur arv och miljö påverkar och hur diagnoskriterier ställer till det är i vissa fall tydligt och i andra otydligt. Jag misstänker att vi kommer att se ett
nobelpris i medicin i framtiden inom området då det finns stora möjligheter
att bena ut och förstå autism som företeelse. Vi ser allt fler diagnoser
idag men det tror jag till stora delar beror på att vi har förändrade
diagnoskriterier, men det kan även bero på en förändrad miljö och omgivning.
Autism har funnits och dokumenterats gång på gång historiskt sett men man
har aldrig satt en diagnos på personerna i efterhand. Avslutningsvis så vill
jag återkoppla till artikelns rubrik. Det är ju clickbait, rubriken borde ha
vart “Hur stor är möjligheten att jag får ett autistisk barn?” Jag ser det
nämligen inte längre som en risk, alla individer kan bidra på sitt eget
sätt.
 

Leave a Reply