Kan autism försvinna?

, , Leave a comment

Autism är en diagnos som fortfarande är omdiskuterad och missförstådd. Det finns många myter om autism, och en av de vanligaste är att autism kan försvinna med tiden. I dag kommer jag att utforska några av de vanligaste myterna om autism och huruvida det är möjligt att bli av med sin autism.

Autism är en diagnos som påverkar många människors liv. Ändå finns det fortfarande mycket okunskap och missförstånd kring denna funktionsvariation. En av de vanligaste myterna är att personer med autism kan bli av med sin diagnos ju äldre de blir. Men är det verkligen möjligt att “bota” eller bli av med sin autism? Hur kan personer med autism hantera sina utmaningar och styrkor på ett mer effektivt sätt och hur man kan stödja personer med autism på ett sätt som är accepterande och förstående.

En av de vanligaste myterna om autism är att personer med autism är känslolösa eller saknar empati. Detta stämmer inte alls. Många personer med autism kan uppleva och uttrycka känslor på samma sätt som andra människor, men det kan vara svårt för dem att läsa av andras känslor och uttrycka sina egna på ett sätt som andra förstår. Jag möter själv den här myten då och då bara för att jag är dålig på att visa mina känslor på ett adekvat sätt. Min fru tycker att hunden i huset har förändrat mig då jag visar mina känslor på ett annat sätt mot hunden än mot övriga familjen men jag har inga andra känslor för jycken än för någon annan i familjen. Hunden kräver dock att jag utrycker mig på ett annat sätt för att våran kommunikation ska fungera. 

En annan vanlig myt är att personer med autism är intellektuellt begränsade eller har särskilda talanger. Men detta är också en missuppfattning. Precis som alla andra människor har personer med autism olika styrkor och svagheter. Vissa kan ha specifika talanger eller intressen, medan andra kanske har svårigheter inom vissa områden. Om vi kan lära oss något av historien så är det kanske att några av våra mest intellektuella och talangfulla personer har haft autism.  Jag har utforskat detta i en tidigare artikel om du är intresserad av att lära dig mer. kändisar med Autism

Kan autism försvinna? Nej, autism går inte att bota med kost eller någon annan metod. En viktig sak att förstå är att autism är en livslång funktionsvariation. Man lever med diagnosen hela livet, men hur mycket livet påverkas varierar från individ till individ. Det finns inget botemedel mot autism, och det går inte att bli av med sin autism. Däremot kan personer med högfungerande autism lära sig att hantera sin autism bättre ju äldre de blir. Genom att lära sig mer om sig själva och sin omgivning kan de lära sig att anpassa sig till sociala situationer och att hantera sina utmaningar och styrkor på ett mer effektivt sätt. På så vis kamouflerar dom sin autism så att man kan tro att den har “botats”.

Jag har testat att berätta för någon kollega om min autism när vi arbetat tillsammans ett tag och har fått svaret “Oj det kunde jag aldrig tro”. Jag som levt med mina störningar i snart 50 år har lärt mig massor om hur världen fungerar och hur jag ska göra för att kunna passa in och kamouflera mig. Det är inte så att jag klarar av det varje dag men mina dåliga dagar passerar ofta som just en dålig dag istället för en autistisk dag.
Att lära sig att hantera sina utmaningar med struktur, rutiner och utvecklade sociala färdigheter kamouflerar autismsymtomen. Men Autismen försvinner inte, man har fortfarande kvar sina specialintressen, och andra utmaningar. Jag har andra saker i livet som gör att min autism kamoufleras, såsom min kalenderapp och mina organiserade ytor och områden.

Det är viktigt att poängtera att även om personer med autism kan lära sig att hantera sina utmaningar på ett bättre sätt, så betyder det inte att deras autism har försvunnit. Autism är en del av deras personlighet och identitet, och det är viktigt att acceptera och förstå detta. Jag har fortfarande svårigheter att behålla focus under en längre tid och blir oerhört trött av stök och stim i min närhet. Jag hittar fortfarande vägar runt mina svårigheter men ibland är det svårare än andra gånger.


Att stödja personer med autism på ett accepterande och förstående sätt innebär att ha en positiv inställning och att vara öppen för att lära sig om autism. Här är några tips på hur man kan stödja personer med autism på ett accepterande och förstående sätt:
  • Varje person med autism är unik och har olika styrkor och utmaningar. Respektera personens individualitet och fokusera på deras styrkor och intressen.
  • Visa empati, försök att sätta dig in i personens situation och visa empati. Autistiska personer kan ha svårt att uttrycka sina känslor, så det är viktigt att vara tålmodig och visa förståelse.
  • Autistiska personer kan ha svårt att förstå sociala signaler och förändringar i rutiner. Var tydlig och konsekvent i din kommunikation och ge personen förvarning om eventuella förändringar.
  • Använd stödverktyg, som sociala historier, pictogram och visuella scheman, för att underlätta kommunikationen och förståelsen av situationer.
  • Autistiska personer kan behöva tid och utrymme för att hantera stressiga situationer. Ge personen tid och utrymme att lugna ner sig och var tålmodig.
  • försök förstå olika kommunikationsstilar. Autistiska personer kan ha svårt att förstå ansiktsuttryck och kroppsspråk, men kan vara duktiga på att kommunicera på andra sätt. Lär dig personens kommunikationsstil och försök att anpassa dig till den.
  • Utbilda dig själv: Lär dig mer om autism och dess olika utmaningar och styrkor. Ju mer du förstår om autism, desto bättre kan du stödja personen på ett accepterande och förstående sätt.Autism är en diagnos som fortfarande är omdiskuterad och missförstådd. Genom att belysa några av de vanligaste myterna om autism och huruvida autism kan försvinna eller inte, hoppas vi att vi kan öka medvetenheten och förståelsen kring denna funktionsvariation. Det är viktigt att acceptera personer med autism för den de är och att lära sig mer om hur man kan stödja dem på ett effektivt sätt.

Autism är en diagnos som fortfarande är omdiskuterad och missförstådd. Genom att belysa några av de vanligaste myterna om autism och huruvida autism kan försvinna eller inte, hoppas vi att vi kan öka medvetenheten och förståelsen kring denna funktionsvariation. Det är viktigt att acceptera personer med autism för den de är och att lära sig mer om hur man kan stödja dem på ett effektivt sätt.

 

Leave a Reply