Kan barn med autism gå i vanlig skola?

, , Leave a comment

Bild från ARASAAC https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Ah, skolan. En plats full av ljud, rörelse och social interaktion. För
oss med autism kan det vara en utmaning. Många undrar om vi passar in där.
Så, kan vi? Ja, det är möjligt. Men det kräver förståelse, anpassningar och
stöd.

När det gäller att inkludera barn med autism i vanliga skolor, är det
viktigt att förstå deras unika behov och utmaningar. För vissa kan den
vanliga skolmiljön vara överväldigande, medan andra kan trivas med rätt stöd
och anpassningar. Sonen går i en skolklass som är väldigt ovanlig, hans
klass består bara av Autistiska barn och kommunens ide är att skapa en miljö
som är speciellt anpassad just för barn med autism. Kommunen har misslyckats
med att inkludera barnen med autism på så många ställen så här har man tänkt
utanför boxen och i alla fall hittat en lyckosam väg för några få barn i
alla fall. 

Jag är tämligen övertygad om att vi hade haft ett hemmasittande barn om
inte möjligheten att få en anpassad skolgång hade funnits. Att ha ett barn
som gråter i timmar varje dag på grund av ångest för att gå till skolan är
inget som jag önskar någon att få men tyvärr är det vanligare än man tror.
Speciellt om man har ett barn som har någon form av neuropsykologisk
diagnos.

En sak att komma ihåg är att varje barn med autism är unikt. Det finns
ingen universell lösning, men det finns strategier och resurser som kan
göra en stor skillnad. Från anpassade undervisningsmetoder till stödjande
personal, finns det många sätt att skapa en positiv och inkluderande miljö
för barn med autism i skolan. Vissa saker fungerar bättre och vissa
fungerar sämre eller inte alls. Vad många missar är att det oftast är
enkla saker som behövs för att kunna ordna en trygg och städad skolgång
för alla elever. Man missar detta för att man har svårt att kommunicera
med barnen och föräldrarna samtidigt som jag upplever att många i
skolmiljö har någon sorts skygglappar på. Man tror att bara för att det
har fungerat en gång så kommer det att fungera med nästa barn och nästa
och nästa… 


Bild från ARASAAC https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Jag hade själv en massa ångest när jag gick i skolan men skolan var
annorlunda på åttitalet jämfört med idag. Det var mera strikt, schemalagt
och strukturerat. Barn fick helt enkelt inte vara barn på samma sätt då som
nu. Man kan diskutera huruvida det var bra eller dåligt men för mig med
autism så hade jag mina bästa skolår när vi hade en riktigt sträng magister
som inte tillät några avsteg i sin klass. En sån lärare som idag blir av med
sin behörighet för att det är en skola och inte ett fängelse:-) 

Skolorna har blivit friare men det är inte bara bra, speciellt om du har
ett behov av tydlig struktur och rutin i ditt liv. 

Om du har erfarenhet av att ha ett barn med autism i skolan, dela gärna
dina insikter och berättelser i kommentarerna nedan. Låt oss tillsammans
bygga en värld där alla barn kan trivas och lära.

 

Leave a Reply