Kan man testa för autism?

, , Leave a comment

Har du någonsin undrat över det? Själv fick jag min diagnos när jag var över
40 år gammal. Fram tills dess levde jag med frågetecken kring varför jag kände
mig annorlunda. För många kan en autismdiagnos vara som att hitta den saknade
pusselbiten i livet. Så, kan man testa för autism? Svaret är ja, men låt oss
gräva djupare.

En titt in i autismens värld

Autism är
som ett spektrum av olika funktionsnedsättningar. Det finns de som har
svårigheter med social interaktion, medan andra kanske har känsligheter eller
specifika intressen. Många av oss med högfungerande autism kan glida igenom
livet utan att någonsin få en diagnos. Därför är det så viktigt att känna till
tecknen och att man faktiskt kan “testa” sig.
När det gäller att testa
för autism, finns det inget enkelt blodprov eller liknande. Istället handlar
det om observationer, samtal och en hel del frågor. En psykolog, psykiater
eller specialist kan genomföra dessa tester. Man gör alltså en utredning inom
neuropsykologiska störningar.

Hur går en utredning till?

Utredningsprocessen kan variera beroende på var du bor och vilken
vårdcentral eller specialist du vänder dig till. Generellt sett inleds det med
en intervju. Dom vill veta om din barndom, skolgång, sociala interaktioner,
intressen och eventuella känsligheter.

Efter intervjun kan det komma
ytterligare tester. Dessa kan vara psykologiska tester, observationer eller
kanske frågeformulär som fylls i av dig själv eller av dina nära och kära.
Ofta
så vill den utredande läkaren tala med dina närstående för att bilda sig en
helhetsuppfattning om hur just du fungerar.
Ett viktigt inslag i
utredningen är feedbacken. När alla tester är genomförda, får du en
återkoppling där du får veta om du har autism eller inte. Din utredning kommer
att kunna påvisa vilka problem du har i vardagen men kan även visa på att du
har styrkor som du kanske inte vet om. För många kan detta vara en lättnad,
oavsett resultatet. Det ger en förståelse, en förklaring, och en chans att
lära känna sig själv bättre.

Varför skulle man vilja testa sig?

För många av oss med högfungerande autism kan en diagnos vara en
lättnad. Den kan hjälpa oss att förstå varför vi känner på ett visst sätt,
eller varför vissa saker är svårare för oss än för andra. Med rätt kunskap kan
vi även söka stöd, både professionellt och socialt, och hitta strategier för
att hantera de utmaningar vi ställs inför.
Så, om du någonsin
undrat “Är jag i autismspektrumet?”, kanske det är dags att söka svar. Det är
aldrig för sent att få insikt om sig själv och ta kontroll över sitt eget liv.
Och om du är som jag, kan en diagnos vara starten på en ny resa – en resa av
förståelse, acceptans och personlig utveckling.
Och du, om du känner igen
dig i det jag skrivit eller har egna erfarenheter, dela gärna med dig i
kommentarerna. Det är tillsammans som vi kan sprida kunskap och stödja
varandra.

 

Leave a Reply