Kvinnor och flickor med autism är dom Underskattade och underdiagnostiserade?

, , Leave a comment

Idag vill jag ta upp ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat – det är
situationen för kvinnor och flickor inom autismspektrumet. Jag vill tala om
stereotyperna och fördomarna som finns om vad autism är och hur det yttrar
sig. Framförallt vill jag prata om hur kvinnor och flickor ofta blir
underskattade och underdiagnostiserade.

Jag började att förstå min egen autism först när jag var runt
40 år gammal när jag fick min egen diagnos. Men innan dess levde jag med okända utmaningar, oförstådda
beteenden och en känsla av att alltid vara lite ‘ute på kanten’. Jag kan
inte hjälpa att undra hur mitt liv kunde ha sett ut om jag hade fått min
diagnos tidigare. Men när det gäller kvinnor och flickor, blir den här
situationen ännu mer utbredd och problematisk. Framförallt är det vanligt att kvinnor får sin diagnos senare i livet.
Autism har länge betraktats från en manlig synvinkel, vilket innebär att dom
symtom och beteenden som traditionellt förknippas med tillståndet främst är
baserade på män och pojkars upplevelser. Autism hos kvinnor och flickor kan
dock yttra sig annorlunda.
Kvinnor och flickor med autism har ofta en bättre förmåga att ‘kamouflera’
sina symptom genom att härma andras beteenden, vilket kan göra det svårt för
utomstående att identifiera deras autism. Den här förmågan till anpassning
kan vara en överlevnadsstrategi, men den innebär också en risk för försummad
diagnos och en brist på stöd.

Ibland kan dessa tjejer och kvinnor komma att betraktas som ‘lite udda’,
‘socialt klumpiga’ eller ‘överdrivet känslosamma’, istället för att dom ses
för vad dom verkligen är – individer på autismspektrumet. Och detta är bara
toppen på isberget när det gäller problemen med att förstå och stödja
kvinnor och flickor med autism.

Dessa feluppfattningar och brister i förståelse kan ha allvarliga
konsekvenser. Många kvinnor och flickor med autism utvecklar psykisk ohälsa,
bland annat ångest och depression, eftersom dom kämpar med att passa in och
förstå världen omkring sig. Dom kan också ha svårt att skapa och
upprätthålla relationer, vilket kan leda till ensamhet och social isolering.
Att få en diagnos senare i livet kan också påverka en persons självkänsla
och självbild. Att inte få rätt stöd och förståelse under skoltiden kan leda
till att många tjejer inte fullföljer sin utbildning, vilket i sin tur kan
leda till arbetslöshet eller låginkomstjobb senare i livet.
Det här är bara några av dom många anledningarna till varför vi måste bli
bättre på att upptäcka och stödja kvinnor och flickor med autism. Vi måste
utbilda oss själva och andra, både professionella inom sjukvården och
allmänheten, om dom unika utmaningar och styrkor som dessa kvinnor och
flickor har. Vi måste lyssna på deras röster och anpassa vården och stödet
efter deras specifika behov och erfarenheter.
Autism är inte en ‘manssjukdom’. Det är ett tillstånd som påverkar människor
av alla kön, åldrar och bakgrunder. Och alla förtjänar att bli sedda,
förstådda och stödda på rätt sätt.
I slutändan är autism inte en begränsning, men ett annat sätt att uppleva
världen. Och med rätt förståelse och stöd, kan varje individ med autism
frodas och bidra till samhället på sitt eget unika sätt.
Men för att göra detta möjligt måste vi först ta itu med den obalans och
orättvisa som råder idag. Vi måste sätta ett slut på underskattning och
underdiagnos av kvinnor och flickor med autism.
Så låt oss börja idag. Prata med dina vänner, dina familjemedlemmar, dina
arbetskamrater. Dela den här artikeln, skriv en kommentar. Vi kan alla göra
något för att hjälpa till att förändra den här situationen.
Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande och förstående värld för alla
på autismspektrumet.

 

Leave a Reply