Lyssna och Förstå: Kommunikation med en Person med Autism

, , Leave a comment

Att kommunicera med en person med autism kräver lyhördhet och förståelse för deras unika sätt att uppfatta världen. I denna bloggpost ska vi utforska vikten av att lyssna och förstå, samt hur vi kan skapa meningsfulla och respektfulla kommunikationsmönster med personer som lever med högfungerande autism.

Som person med autism har jag själv erfarenhet av de utmaningar och missförstånd som kan uppstå i kommunikationen. När vi närmar oss ämnet “Lyssna och Förstå” är det avgörande att ta hänsyn till olika sätt att tolka och processa information. För mig är varje social interaktion som en pusselbit som jag försöker passa in i mitt unika förståelsesystem.
En central aspekt är att förstå känslighet för stimuli, där ljud kan vara överväldigande. Jag delar mina erfarenheter som ljudkänslig och hur jag hanterar det genom teknik, som aktiva brusreducerande lurar. Dessutom tar jag upp hur ljudpåverkan påverkar vardagen och hur det kan leda till överstimulering och stress.
Att vara medveten om hur ljudkänslighet påverkar vår vardag ger inte bara insikt utan ökar även förståelsen för behovet av att skapa lugna och trygga miljöer för personer med autism. Det här är även en nyckel för att få en lyckad kommunikation med någon som har autism. Man behöver komma förbi utmaningarna som denne har innan man kan börja med kommunikationen.

Att lyssna på någon som har autism kan vara väldigt frustrerande. Många gånger så är man kanske inte den bästa rent språkligt och man förstår inte när det är ens tur att tala. Jag har själv svårt att förstå vad sonen vill då han många gånger inte riktigt talar grammatiskt okej och hans ordförråd är större på engelska än på svenska. Det krävs massor med tålamod för att få en lyckad kommunikation när man har hinder att överkomma.

Jag föredrar själv att all kommunikation är rak och tydlig när någon har något som denne vill säga mig. Jag har nämligen svårt att tyda alla outsagda saker som kanske kommer i ett vanligt samtal. Att läsa mellan raderna är svårt för mig och antagligen så är jag inte ensam om det. Jag inser att jag kan uppfattas som buffligt och lite arrogant när jag själv använder en rakt kommunikation men jag ser fördelarna med att missförstånden blir färre om jag inte försöker linda in något.
För att förbättra kommunikationen och skapa en mer inkluderande miljö för personer med autism uppmanar jag läsarna att reflektera över sina egna kommunikationsmönster. Det kan vara så enkelt som att vara medveten om omgivningen eller att använda tydligt och klart språk.
Min önskan är att denna bloggpost ska inspirera till ökad empati och öppenhet i mötet med personer med autism. Avslutningsvis uppmanar jag er att dela era tankar och erfarenheter i kommentarerna nedan eller att prata med någon relevant inom ert nätverk. Kommunikation är nyckeln till ökad förståelse och samhörighet.
 

Leave a Reply