Slöjd som terapi för personer med autism

, , Leave a comment

Att hitta sätt att hantera och förstå vardagen som individ med
högfungerande autism är en ständig utmaning. Ett intressant perspektiv som
jag vill dela med er idag är hur slöjd kan fungera som terapi för personer
inom autismsspektrumet.Jag gillar själv att slöjda och arbeta med mina händer för att skapa något
och jag finner det väldigt rogivande. Jag har ständigt något projekt som
ligger och väntar i min verkstad. Ibland är det rena slöjdprojekt men för
det mesta är det någon sorts hantverk som väntar på mig.

Slöjd, konsten att skapa med händerna, har länge varit en del av
mänsklighetens historia. För mig har det blivit en terapeutisk aktivitet som
inte bara ger mig möjlighet att uttrycka mig, utan också att hantera
vardagliga utmaningar kopplade till min autism.

När jag sätter mig ner för att snida, skapa eller bygga något, blir det som
en form av meditation. Jag fokuserar på detaljerna, låter tankarna flöda
fritt, och skapar något helt unikt. Slöjd fungerar som en kreativ ventil där
jag kan översätta mina tankar och känslor till konkreta objekt. Jag har
sedan länge konstaterat att min finmotorik och min koordination inte är
tillräckligt bra för att kunna skapa konstverk, men just slöjd och hantverk
passar mig då man oftast kan använda mallar och göra saker ytterst exakt
utan att vara hindrad av dålig motorik eller koordination.

Teknikens roll som hjälpmedel och intresse.
För många personer med autism utgör teknologiska verktyg ovärderliga
hjälpmedel.

Själv har jag upptäckt hur olika appar, program och digitala verktyg kan
underlätta själva skapandeprocessen och göra den mer tillgänglig. Exempelvis
har cad-sketchup låtit mig skapa och experimentera i en virtuell värld,
vilket har varit både inspirerande och lugnande. Jag skapar ofta projekt i
datorn som jag senare kan försöka förverkliga. Ibland blir det till och med
som ritningen såg ut från början.

Att använda teknik som stöd i slöjdterapi handlar om att anpassa verktyg
efter individuella behov och skapa en miljö där personen kan trivas och
utvecklas. För mig har detta inneburit att utforska olika slags digitala
ritprogram och designverktyg, vilket har utvidgat min kreativa repertoar.
Slöjd för personer med autism kan fungera som ett verktyg för att förbättra
olika färdigheter och möta specifika utmaningar. Här är några terapeutiska
aspekter som jag har upplevt
 • Slöjd ger möjlighet att experimentera med olika material och texturer,
  vilket kan hjälpa till att integrera och hantera sensorisk information.
 • Slöjd erbjuder en strukturerad och tydlig aktivitet, vilket kan vara
  lugnande och ge en känsla av kontroll i tillvaron.
 • För mig har slöjd blivit ett sätt att uttrycka mig kreativt, särskilt
  när verbalt uttryck kan vara utmanande.
 • Att delta i slöjdaktiviteter i grupp kan öva på sociala färdigheter och
  skapa gemenskap.
Att integrera hantverk i vardagen som en form av terapi har varit positivt
och meningsfullt. Det har gett mig verktyg att hantera stress och utmaningar
på ett konstruktivt sätt. Om du inte redan har utforskat slöjd som
terapiform, överväg att ge det ett försök.
 

Leave a Reply