Språkstörningar – Autism

, , Leave a comment

Idag ska vi dyka ner i ett ämne som berör mig personligen – språkstörningar vid autism. Det är ett ämne som kanske inte får lika mycket uppmärksamhet som andra aspekter av autism, men det är desto viktigare att uppmärksamma.

Jag själv har kämpat med språkstörningar i större delen av mitt liv, även om jag inte alltid har varit medveten om det. Jag har inte dom grövsta språkstörningarna men dom finns där. Sonen har däremot lite större svårigheter med språket. Precis som mig har han problem med grammatik men han har även andra svårigheter.

Vad innebär det att ha Autism och språkstörningar?

För många människor kan det vara svårt att förstå vad språkstörningar vid autism faktiskt innebär. Det är inte bara en fråga om att ha svårt att uttrycka sig verbalt eller att förstå vad andra säger. Det handlar också om att ha svårt att tolka och förstå icke-verbal kommunikation, som kroppsspråk och ansiktsuttryck.

Man har även många gånger inlärningsproblem just på språksidan då man inte använder sitt språk på samma vis som den normalstörde. Att ha ett socialt funktionshinder leder många gånger till att man inte använder språket som alla andra och får därav svårigheter med att utrycka sig och göra sig förstådd.

När jag tänker tillbaka på mitt liv inser jag att språkstörningarna har påverkat mig på många sätt. Som barn hade jag svårt att förstå sociala signaler och att kommunicera effektivt med mina kamrater. Jag kände mig ofta isolerad och ensam, trots att jag ville vara en del av gemenskapen.

Det är tyvärr så att många konflikter som uppstått mellan mig och min fru beror på missförstånd och feltolkningar.

Även som vuxen har jag stött på utmaningar på grund av mina språkstörningar. Jag har haft svårt att förklara mig själv i sociala situationer och har känt mig missförstådd av andra. Det har ibland lett till frustration och ångest, vilket i sin tur har påverkat mitt välbefinnande och min självkänsla. Min fru brukar påpeka med jämna mellanrum att ord har betydelse. Det är inte alltid så för mig. Att tolka innebörden i en mening eller sammanhang kanske inte är ordagrant jämnt. Det omvända är också sant. En bokstavstrogen tolkning av en mening leder ibland till stora missförstånd.

Men trots dessa utmaningar har jag också lärt mig att hantera mina språkstörningar på olika sätt. Jag har utvecklat strategier för att förbättra min kommunikation och har arbetat med att öka min förståelse för sociala interaktioner.

Ett av de sätt jag har gjort detta på är genom att aktivt öva på att tolka icke-verbal kommunikation. Jag har tränat mig själv att observera människors kroppsspråk och ansiktsuttryck för att bättre förstå vad de försöker förmedla. Det har varit en utmaning, men det har också varit mycket givande.

numer har jag oftast med mig anteckningar i ett block som jag förberett innan jag möter någon person inom vården.

Jag har även arbetat mycket senaste åren med att försöka skriva det jag tänker på och funderar över bara för att få någon sorts ordning på mitt eget språk. Det har varit en konsekvens av möten med vården där jag ofta kommit därifrån utan att egentligen fått utrycka mina problem och behov av hjälp.

Jag har också arbetat med att förbättra min verbala kommunikation genom att öva på att uttrycka mig tydligt och koncist. Jag har lärt mig att använda enklare språk och att undvika komplicerade ord och fraser som kan vara svåra att förstå för andra.

Det har inte varit lätt, men jag har sett positiva resultat av mitt arbete. Jag känner mig mer självsäker i sociala situationer och har lärt mig att kommunicera mer effektivt med andra. Jag vet att jag fortfarande har mycket att lära, men jag är stolt över hur långt jag har kommit.

Att ha en språkstörning tillsammans med autism är en svår utmaning som man får arbeta med långsiktigt.

Men även om jag har gjort framsteg betyder det inte att mina språkstörningar är borta. Dom är fortfarande en del av mig och jag måste fortfarande arbeta med dom varje dag. Men jag är fast besluten att inte låta dom hindra mig från att leva ett rikt och meningsfullt liv.

Så vad kan vi göra för att stödja personer med språkstörningar vid autism? För det första är det viktigt att öka medvetenheten om dessa utmaningar och att visa förståelse och empati för dem som kämpar med dem. Vi måste också arbeta för att skapa en mer inkluderande och tillgänglig miljö där personer med språkstörningar kan känna sig accepterade och välkomna.

Som en del av detta uppmanar jag er att dela era egna erfarenheter och kunskaper om språkstörningar vid autism. Lämna gärna en kommentar nedan och låt oss starta en dialog om detta viktiga ämne.

Tack för att ni läste och kom ihåg att varje röst är viktig i kampen för ett jämställt samhälle.

 

Leave a Reply