Vad är det för skillnad på autism och Asperger? Kännetecken man bör känna till

, , Leave a comment


Hej, kära läsare! Hoppas ni mår prima. Idag ska vi jämföra äpplen
och bananer. Jag tänker dyka ner i en fråga som är oerhört relevant
och ofta förbisedd: Vad är det för skillnad på autism och Asperger?
Förstår man inte riktigt skillnaderna kan det lätt bli förvirrande,
och ibland rent av frustrerande. Det är som med läsk och sockerdricka,
två olika saker men ändå samma, eller hur?

Jag bör väl kanske nämna att idag så får man sällan diagnosen Aspergers
utan man blir diagnostiserad i  det autistiska spektrat, ofta får man
diagnosen högfungerande Autism. Att det är på det här viset beror på att man
har ändrat i diagnoskriterierna samt att man genom forskning kunnat påvisa
att Aspergers är en form av Autism i Autismspektrat. Med det sagt så är det
så att många hellre vill förknippa sig med aspergers då det är enklare att
förklara sin diagnos utifrån en mera specifik grupp.

Bakgrunden
Så här är det: Diagnoserna Autism och Asperger är båda inom det vi kallar
autismspektrumet. Jag kallar det ibland för “syskondiagnoser”, om än något
olika syskon. Tänk dig en familj där alla älskar fotboll, men ena syskonet
kanske är målvakt och det andra är anfallare. Båda spelar fotboll, men
deras roller och färdigheter skiljer sig åt.
Jag citerar den amerikanske psykologen Tony Attwood, en ledande auktoritet
på Aspergers syndrom: “Människor med Asperger är ofta som en dator på ben.
De har exceptionella färdigheter inom vissa områden men kämpar med social
förståelse och kommunikation.”
Asperger och autism delar många likheter, men det är inte som att den ena
är en mildare form av den andra. Människor med Asperger kan exempelvis ha
svårigheter med socialt samspel och icke-verbal kommunikation men inte har
en generell försening av språk- och kognitiva färdigheter, vilket ibland kan
vara fallet med autism.

Kommunikation
En av de mest framträdande skillnaderna är hur kommunikationen fungerar.
Autistiska personer kan ha svårigheter med språket från en ung ålder,
medan de med Asperger ofta inte visar sådana tecken. Men det betyder inte
att kommunikationen alltid är enkel för dem med Asperger, det kan vara
svårt med sociala koder och kroppsspråk.

Kognitiva färdigheter
Här är det lite mer varierat. Autistiska personer kan ha allt från låg
till hög kognitiv förmåga. Asperger däremot associeras ofta med
genomsnittlig eller över genomsnittlig intelligens. Men kom ihåg,
intelligens är en komplex sak som inte kan mätas i en enda
dimension.

Intressen
Både de med autism och Asperger kan ha specifika intressen, men det är
ofta mer uttalat hos dem med Asperger. Dom kan bli riktiga experter på
sina intresseområden, och ofta är dessa områden mer smala och
specifika.

Sensoriska upplevelser
Här har vi likheter. Jag själv, som diagnostiserades med högfungerande
autism för fem år sedan, kan bli galen av vissa ljud. Men det är liknande
för många med Asperger. Vi reagerar starkt på sensoriska stimuli, som
ljus, ljud eller känslan av vissa material mot huden.

Varför är det då så viktigt att förstå dessa skillnader? Jo, för att det
kan påverka vilken typ av stöd och hjälp man behöver. Det är inte en
“one-size-fits-all”-situation. Varje individ är unik och
behöver individanpassat stöd.

Så, där har ni det, kära läsare. En kort men hoppas jag, informativ,
översikt över skillnaderna och likheterna mellan autism och Asperger. Vi
har skrapat på ytan, och det finns så mycket mer att prata om. Jag hoppas
att ni hittar detta inlägg hjälpsamt och insiktsfullt.
Har ni några frågor, tankar eller vill dela med er av era egna
erfarenheter? Lämna gärna en kommentar nedan eller prata med någon som är
insatt i ämnet. Kunskap är makt, och ju mer vi delar med oss, desto bättre
blir det för alla inblandade
 

Leave a Reply