vad är högfungerande autism?

, , Leave a comment

Året var 2018 när jag först möttes av ordet “högfungerande autism” i min
diagnos. Det var ett ögonblick som skulle forma mitt liv på ett nytt sätt
som jag inte kunnat föreställa mig. Men vad är högfungerande autism
egentligen, och hur har det påverkat samhället och mig personligen? Följ mig
på en tankeresa genom denna fascinerande och ofta missförstådda värld.
 

Högfungerande autism är en term som används för att beskriva personer som
har en form av autism där deras symtom inte påverkar deras dagliga
livsfunktioner i samma utsträckning som de som har en mer allvarlig form av
autism. Högfungerande autism, även känd som Aspergers syndrom i äldre
diagnostiska termer, är en variant av autism där individen ofta har normal
eller övergenomsnittlig intelligens, men ändå möter utmaningar när det
gäller social interaktion, kommunikation och repetitivt beteende.

 
Personer med högfungerande autism kan ha svårt med sociala interaktioner
och kan ha specifika intressen och ritualer. De kan också ha svårt med
kommunikation, inklusive att förstå och använda språket. Dessa svårigheter
kan vara subtila och kan ofta förbises av personer som inte är medvetna om
deras tillstånd.
Ett annat nyckelelement i att förstå högfungerande autism är att inse att
det inte finns någon “normal” när det gäller hjärnan. Vi är alla olika, och
neurodiversitet är en naturlig del av mänskligheten. För mig är
högfungerande autism en del av min identitet, en del av vad som gör mig
unik.
 
Men hur har detta påverkat samhället? Tyvärr har det funnits en mängd
fördomar och missuppfattningar kring autism under åren. Jag minns
fortfarande med smärta hur förskolepedagogerna trodde att en “koja” i
kapprummet skulle lösa alla min sons problem. Istället för att försöka
förstå honom och hans behov, valde de att “förvara” honom. Det är ett
ögonblick som påminner mig om det arbete som måste göras för att öka
medvetenheten om autism och förbättra stödet för individer som lever med
det.
 
Men jag ser också en positiv utveckling. Kunskapen om autism ökar i
samhället, och det skrivs mer och mer i media. Denna ökade medvetenhet har
lett till en ökad förståelse och en större vilja att stödja och inkludera
personer med högfungerande autism.
Någon med högfungerande autism kan fungera på ett liknande sätt som någon
utan autism, men kan ha vissa särskilda beteenden eller preferenser. Till
exempel kan de vara känsliga för ljud eller ljus, ha svårt att tolka
icke-verbal kommunikation eller ha en djup fokusering på specifika
intressen. De kan också ha svårt att anpassa sig till förändringar i rutiner
eller schema. 
Att leva med högfungerande autism kan vara både utmaningar och upptäckter. Vi möter hinder i vardagen som kan vara svåra att förstå för personer utanför vårt spektrum. Men det är också viktigt att betona våra styrkor. Många av oss är noggranna, har en förmåga att fokusera på detaljer och kan vara mycket lojala och pålitliga. Jag hittar stundtals egna svårigheter i vardagen som jag
egentligen inte tänkt på tidigare, men jag försöker själv hitta lösningar
och anpassningar. Det är dock så att mina egna lösningar och anpassningar
kanske inte fungerar som tänkt och då behöver även jag hjälp.
 
För dom som nyligen har fått sin diagnos eller för anhöriga som vill förstå och stötta oss med högfungerande autism är det viktigt att veta att det finns hjälp och stöd att få. Det kan vara terapi, stödgrupper eller strategier för att hantera de utmaningar vi möter i vardagen. Att söka professionell hjälp kan vara ett viktigt steg mot att skapa en bättre förståelse för sig själv och sin autism. 
Oavsett vilken roll du spelar i vår värld, om du är en person med
högfungerande autism, en förälder som söker svar, eller bara en nyfiken själ
som vill lära dig mer, så hoppas jag att du tar med dig detta budskap: Vi är
alla unika, och neurodiversitet berikar vår värld på oändliga sätt. Det är
dags att omfamna och fira den olikheten och gemenskap som högfungerande
autism ger med sig.
Jag hoppas att detta inlägg var informativt och inspirerande för er alla. Tack för att ni tog er tid att läsa och dela era tankar i kommentarerna. Vi ses snart på www.manlyminutes.se för mer spännande diskussioner om autism och andra intressanta ämnen.
 

Leave a Reply