Vad är typiskt för Autism?

, , Leave a comment

Kan man identifiera någon som autistisk bara på hur denne rör sig eller hur man pratar? Nej det kan man inte. Dock så händer det att man kan identifiera autistiska drag hos någon utan att denne för den sakens skull har eller kan få diagnosen autism. Ett diagnoskriterie är att man ska ha problem, och det behöver man inte ha även om man har många autistiska drag och egenskaper. Man talar även ofta om “Autismspektrum” vilket egentligen handlar om att man kan ha olika “symptom”, “autistiska drag” och 

problem som för vissa är väldigt svåra medans för andra är mindre uppenbara och kanske enklare att hantera. Med andra ord så finns det inte två personer med autism som är likadana. 
En diagnos av autism ställs vanligtvis baserat på en uppsättning av kriterier som beskrivs i diagnosmanualen DSM-5. Kriterierna inkluderar begränsade sociala förmågor, upprepande beteenden eller intressen, kommunikationssvårigheter och sensoriska känsligheter. Andra faktorer som kan beaktas i bedömningen inkluderar resultat från standardiserade test, sjukhistoria och information om familjehistorik. Det är viktigt att notera att autism är en spektrumstörning, vilket innebär att det finns en stor variation i hur symtomen kan yttra sig från person till person.

Men vad är då typiskt för personer med autism? Ja man kan några men inte nödvändigtvis alla nedanstående autistiska drag:
  • Svårigheter med social interaktion: Många personer med autism har svårigheter att förstå sociala signaler, såsom ögonkontakt, kroppsspråk och ansiktsuttryck. De kan också ha svårt att inleda och upprätthålla konversationer med andra människor.
  • Repetitivt beteende och intressen: Personer med autism kan ha ett starkt behov av rutiner och struktur i sin vardag. De kan också visa ett starkt intresse för specifika ämnen, aktiviteter eller föremål.
  • Svårigheter med kommunikation: Många personer med autism har svårigheter med att kommunicera verbalt eller nonverbalt. De kan ha svårt att förstå vad andra människor säger till dem, eller att uttrycka sig själva på ett sätt som andra förstår.
  • Sensorisk överkänslighet: Personer med autism kan vara överkänsliga för olika sensoriska stimuli, som ljud, ljus, smaker eller beröring. Detta kan göra det svårt för dem att hantera vardagliga situationer som att gå till affären eller att äta i en restaurang.
  • Svårigheter med förändringar: Personer med autism kan ha svårt att hantera förändringar i sin vardag, till exempel en förändring i rutin eller en ny situation. De kan också ha svårt att förbereda sig mentalt för framtida händelser.
  • Starkt fokuserade intressen: Personer med autism kan visa ett starkt intresse för specifika ämnen eller aktiviteter, och kan ofta ha en djup kunskap på dessa områden.
  • Svårigheter med att tolka och förstå andras känslor: Många personer med autism kan ha svårt att förstå och tolka andras känslor och reaktioner på situationer. Detta kan göra det svårt för dem att interagera med andra människor på ett adekvat sätt.
  • Över- eller underkänslighet för smärta: Personer med autism kan reagera annorlunda på smärta än vad andra personer gör. Vissa personer med autism kan vara överkänsliga för smärta och reagera på lätta beröringar eller tryck, medan andra personer kan ha en hög smärttröskel och inte reagera på smärtsamma stimuli.
  • Svårigheter med att byta fokus: Personer med autism kan ha svårt att byta fokus mellan olika uppgifter eller situationer. Detta kan göra det svårt för dem att anpassa sig till nya situationer eller att byta mellan olika aktiviteter.
Sedan finns det säkert många andra saker som är typiskt för autistiska personer. Lämna gärna en kommentar om jag glömt något så ska jag försöka uppdatera listan.


När gemene man tänker på hur en autistisk person är så kanske man tänker på Dustin Hoffmans karaktär i filmen Rain man. Hoffman gjorde en bra tolkning av en Autistisk Savant men det är ju ytterst få autistiska personer som är savant. Vissa saker som är typiskt Autistiskt får man ju ändå dock se. Att lära sig telefonkatalogen utantill som Kim Peek (Raymond Babbibtt är baserat på Kim Peek, en savant som fick en del mediauppmärksamhet åren efter filmen) eller räkna sex kortlekar i huvudet är dock inget som är typiskt för autistiska personer. Däremot så visar Hoffman ypperlig skådespelartalang när han på ett elegant sätt visar hur en meltdown kan se ut. Det om något är kanske typiskt för autistiska personer men lyckligtvis inte något som man ser varje dag.


Om du nu ändå misstänker att någon i din närhet har autism så kanske det bästa sätter är att fråga personen själv, eller be om råd från någon professionell som är kunnig inom området. Jag är medveten om att det kan vara ett känsligt ämne att tala om men om det är någon som du bryr dig om så kanske det inte är helt fel i alla fall, du visar ju att du tar hänsyn och vill denne väl när du ställer frågan. 
 

Leave a Reply