Vad behöver en person med autism?

, , Leave a comment

Jag börjar med att ta oss tillbaka några år i mitt liv till en tid då
kunskapen om autism i samhället var ännu mer begränsad än den är idag.
Fördommarna och missförstånden var precis lika vanliga som idag men
kunskaperna än mindre.

En av de mest minnesvärda händelserna som verkligen belyser behovet av
kunskap och stöd för personer med autism var min sons tid i förskolan.
Förskolepedagogerna hade en idé om att barn med autism behövde en “trygg
plats” där de kunde gå undan när de behövde det. Så de skapade en liten
“koja” i kapprummet, där barnet kunde sitta när som helst. Jag minns än idag
deras uttalanden som, “Kojan fungerar jättebra, idag har han vart där nästan
hela dagen.”

Det var en smärtsam erfarenhet att se mitt barn bli reducerat till att
behöva en separat plats för att fungera. Istället för att försöka förstå
varför mitt barn hade svårt att anpassa sig till den övriga gruppen, hade de
skapat en plats för att “förvara” honom. Det var inte pedagogik, det var en
brist på förståelse och stöd.
Detta var ett tydligt exempel på hur kunskapsbrist om autism påverkade mitt
barns vardag. Det fanns en uppenbar oförståelse för hans behov och en
tendens att se honom som ett “problem” som behövde isoleras. Min fru och jag
blev tvungna att kämpa för att försöka förklara att det inte var så autism
fungerade och att mitt barn behövde stöd och anpassningar för att trivas och
lära sig.
Min erfarenhet är att kunskapen om autism i samhället var låg då, men jag
tror att den har ökat sedan dess. Jag har sett att det har blivit mer
skrivet i media om autism, och så länge den informationen är korrekt, tror
jag att förståelsen och kunskapen kommer att fortsätta att öka. Vad behövs
för att komma dit?


Autism, eller autismspektrumtillstånd (AST), är en neurologisk diagnos som
påverkar hur en individ uppfattar och interagerar med omvärlden. Det är
viktigt att förstå att autism är en spektrumdiagnos, vilket innebär att det
finns en bred variation i hur det påverkar olika personer. Vissa personer
med autism kan ha högfungerande autism, medan andra kan ha mer omfattande
behov av stöd.

Personer med autism
kan ställas inför olika utmaningar i sin vardag. Det kan inkludera
svårigheter med kommunikation, sociala interaktioner och sensorisk
överkänslighet. Dessa utmaningar kan variera från person till person och
kan göra vardagen mer komplex.

För att möta behoven hos personer med autism är det avgörande att de får
rätt stöd. Detta stöd kan variera beroende på individens behov och kan
omfatta både professionellt och personligt stöd.

Personer med autism kan dra nytta av olika professionella tjänster,
inklusive terapi och specialundervisning. Dessa tjänster är utformade för
att hjälpa individen att utveckla färdigheter och hantera sina utmaningar.
Familj, vänner och nära personer spelar en viktig roll i att stödja
personer med autism. Det personliga stödet kan vara i form av förståelse,
tålamod och anpassning av miljön för att minska överstimulering.

En viktig aspekt i att tillgodose behoven hos en person med autism är samarbete och förståelse från omgivningen. Det är inte alltid lätt att förklara hur vi mår eller vad som stör oss, men vi kan använda våra intressen och passioner som en nyckel till att kommunicera. Genom att dela med oss av våra tankar och erfarenheter kan vi öka förståelsen hos våra nära och kära samt samhället i stort

Hjälpmedel är verktyg eller teknik som kan hjälpa personer med autism att
bättre hantera sin vardag. Det kan inkludera kommunikationshjälpmedel,
sensoriska hjälpmedel och strukturerad rutin.
Många barn med autism går i skolan, och det krävs ofta anpassningar för
att skapa en gynnsam lärandemiljö. Det kan innebära mindre klassstorlekar,
extra stöd eller anpassad undervisning. Jag listar några andra hjälpmedel
nedan.


 • Kommunikationshjälpmedel: Detta kan inkludera PECS (Bildstödssystem för
  kommunikation) eller AAC (Alternativ och kompletterande kommunikation)
  enheter. Dessa hjälper personer med autism att uttrycka sina tankar och
  känslor när de har svårt att använda verbalt språk.
 • Sensoriska hjälpmedel: För personer med sensorisk överkänslighet kan
  det vara till hjälp med saker som hörselkåpor för att minska ljudnivån,
  solglasögon för att dämpa starkt ljus eller viktvästar för att ge
  trygghet.
 • Strukturerade rutiner och visuella scheman: Användning av visuella
  scheman och rutiner, såsom dagliga tidslinjer eller agenda, kan hjälpa
  personer med autism att förstå och förbereda sig för dagliga aktiviteter
  och övergångar. 
 • Tillgängliga leksaker och verktyg: Speciella leksaker och verktyg kan
  hjälpa barn med autism att utveckla sina färdigheter och samtidigt ha
  roligt. Det kan vara allt från sensoriska leksaker till pusselspel som
  främjar problemlösning.
 • Datorprogram och appar: Det finns många datorprogram och mobilappar
  utformade för att stödja personer med autism. Dessa kan inkludera
  kommunikationsappar, sociala färdighetstränare och pedagogiska
  spel.
 • Anpassad klädsel: Kläder som är mjuka, sömlösa och utan etiketter kan
  vara mer bekväma för personer med sensorisk överkänslighet. Detta kan
  minska obehag och irritation.
 • Sociala berättelser: Dessa är skräddarsydda berättelser som hjälper
  personer med autism att förstå sociala situationer och förväntningar. De
  kan vara användbara i att förbereda för nya situationer eller
  händelser.
 • Brusreducerande hörselhjälpmedel: För personer med ljudkänslighet kan
  brusreducerande hörselhjälpmedel som hörlurar med brusreducering hjälpa
  till att minska överstimulering i bullriga miljöer.
Att förstå och möta behoven hos personer med autism är av största vikt för
att hjälpa dem att leva ett meningsfullt och självständigt liv. Genom
professionellt och personligt stöd, hjälpmedel och anpassningar kan vi skapa
en mer inkluderande samhälle där personer med autism kan blomstra.

 

Leave a Reply