Vad kallades autism förr?

, , Leave a comment

Vet du vad autism brukade kallas förr? Det var faktiskt inte så känt. Men nu, med allt som vi vet, låt mig ta dig med på en trip till det förflutna och fundera på vad som brukade kallas autism och hur synen på det har förändrats. Häng med!

Förr i tiden, innan vi förstod bättre, brukade man referera till autism som “barndemens” eller “schizofreni”. Det var inte förrän på 1900-talet som begreppet “autism” började användas mer specifikt för att beskriva en separat diagnos. Man brukade inte riktigt förstå dess djup och komplexitet, och personer som levde med denna diagnos fick ofta felaktiga etiketter som ledde till missförstånd och bristande stöd.

Det var först på 1940-talet som Dr. Leo Kanner och Dr. Hans Asperger började definiera autism som en separat diagnos, och deras forskning hjälpte till att skapa en mer nyanserad förståelse för denna neurologiska variation. Sedan dess har vi kommit långt när det gäller att öka medvetenheten och förståelsen för autism, och samhället har gradvis börjat anpassa sig för att bättre stödja personer som lever med denna variation.
Idag vet vi att autism inte är en “sjukdom” som går att bota, utan snarare en del av den mänskliga variationen. Det är en del av vårt mångfaldiga samhälle, och det finns många personer med autism som bidrar på fantastiska sätt till världen omkring oss. Genom att förstå dess historia och utveckling kan vi fortsätta att skapa en mer inkluderande och stödjande miljö för alla.
Vad tror du om detta? Har du några tankar eller erfarenheter att dela med dig av? Hur tror du Autistiska personer blev behandlade förr? Låt oss fortsätta diskussionen och lära av varandra

 

Leave a Reply