Vad kännetecknar en person med Asperger?

, , Leave a comment

Om man har Aspergers syndrom, så finns det några specifika kännetecken och
utmaningar i sitt beteende och i sociala interaktioner. Idag är det ingen
som får diagnosen Aspergers längre utan man kategoriseras under det bredare
begreppet Autismspektrumtillstånd (AST). En bredare variation av symtom och
svårighetsgrader. Tidigare ansågs Aspies ha en mildare form av autism. Men
vad kännetecknar en Aspie? Jag ska försöka reda ut det idag.

Svårigheter med socialt samspel.

 

En Aspie kan ha svårigheter i sociala sammanhang, sociala interaktioner och
svårigheter att förstå sociala regler och normer. Man kan ha problem med att
inleda och upprätthålla konversationer. Att förstå icke verbal kommunikation
såsom kroppspråk, ansiktsuttryck och liknande. Man kan ha problem med att
förstå ironi och andra underförstådda delar i språket.
Som Aspie så är det utmanande att tolka subtila signaler vilket ofta leder
till missförstånd. Att bygga och underhålla vänskapsrelationer kan vara
oerhört utmanande. Det är svårt att förstå sociala normer och regler och
därför är det svårt att initiera och delta konstruktivt i en konversation.
Många föredrar därför att vara mera introverta eller helt enkelt ensam. Jag
misstänker att många Aspies gillade tanken på att isolera sig lite när vi
hade Covid19 pandemin.

 

>Theory of mind syftar till förmågan att förstå att andra människor har
egna tankar känslor intentioner och perspektiv som kan skilja sig från ens
eget. Ett vanligt handikapp hos Aspes då man man kan ha begränsad förmåga
att förstå och förutsäga andras beteenden och motivationer vilket kan göra
det svår att sätta sig in i andras perspektiv. 
Man kan även ha obehag och överstimulering i sociala sammanhang vilket
kan vara både överväldigande och stressande. 
 
Begränsade intressen och repetitiva beteendemönster
Att utveckla intensiva intressen för specifika ämnen och ägna mycket tid
och energi åt dessa är vanligt bland Aspies. Jag tror att det beror på att
man får en förutsägbarhet när man ägnar sig åt saker som man är van vid
att göra. Man söker rutiner för att få ett mindre stressigt liv och det
gör att man utvecklar rutiner  men även motstånd mot förändringar i
ens vardag och omgivning. Om man ägnar sig åt att lägga pussel, virka
handdukar, läsa om dinosaurier eller rensa i växthuset varenda dag så är
det en trygg punkt i livet som skapar lugn och ro i kroppen
 

Fokus på detaljer

Aspies har ofta en förmåga att upptäcka och komma ihåg detaljer på ett
sätt som andra inte gör. Man kan ha en noggrann och fördjupad förståelse
för specifika ämnen eller områden. Här kan jag ge många egna exempel då
jag ofta noterar och fokuserar på detaljer som andra missar. Det är en av
mina styrkor då jag ofta ser saker som ställer till det. Jag kan upptäcka
dom små sakerna eller elementen i en situation istället för att fokusera
på helheten. Det gör även att jag kan vara oerhört grundlig och noggrann
för att göra saker korrekt och i enlighet med specifika regler eller
rutiner.
Man kan dock ha svårt att släppa detaljer och därmed fastna i i sitt
tankemönster. Det kan även leda till att man missar det övergripande
syftet eller målet med en aktivitet eller uppgift.
 
Kommunikationssvårigheter
Det här är egentligen bara en utveckling av alla svårigheter som man kan
ha när man är i sociala sammanhang. Men många Aspies har svårigheter med
att förstå och använda icke-bokstavliga eller abstrakta språkliga uttryck.
Humor, metaforer och ironi är exempel på sådana saker. Man kan även ha ett
ovanligt eller ett formellt sätt att tala. Vissa låter lite robot liknande
när man talar då man inte riktigt klarar av att använda alla subtila sätt
som finns för att förmedla sig i vardagen.
 
Överkänslighet.
Med detta menar jag att Aspies kan vara vara överkänsliga för sensoriska
intryck såsom ljud, ljus, beröring, lukt och smak. Jag har själv svårt för
ljudet av lysrör, fläktar, pumpar och annat brummande som stör i vardagen.
Att min fru kommer och smeker mig på ryggen kan vara oerhört jobbigt och
obehagligt, ibland till och med smärtsamt.
För vissa blir det svårt att hålla sig med en god hygien då tandkrämen
kan vara det äckligaste på jorden eller dropparna i duschen känns som
tusen nålar. (Just duschen har jag två tips som kan funka om du har sådana
problem. 1. Om du har ett snålspolande munstycke byt det, annars kan du
testa att ta bort munstycket och bara spola med slangen. 2. Om du har
möjlighet så kan du testa med en takdusch som ger “tropiskt regn” dessa
har större droppar än alla snålspolande varianter och känns inte alls på
samma sätt.)
 
Vad skiljer då en Aspie från någon med Autism? Jag det är ju överlappande
diagnoser och numer får ju som sagt ingen diagnosen Aspergers längre. Men
om man ska ta ett par saker som skiljer sig åt så är det vanligaste man
brukar tala om:
Skillnader mellan språklig förmåga, en Aspie har normal eller
övergenomsnittlig språklig förmåga och utvecklar ofta ett avancerat
vokabulär. Personer med autism kan ha varierande nivåer av språkliga
svårigheter från avsaknad av tal till begränsad förmåga att använda
språket i sociala sammanhang
intelligensnivå, Aspies har vanligtvis en normal till hög intelligensnivå
medans Autism kan förekomma över hela intelligensspektrumet.
 
Om jag fått min diagnos tio år tidigare så hade jag antagligen fått
diagnosen Aspergers. Att man idag likställer Aspergers med Autism är i min
värld en självklarhet. Man har i grund och botten samma handikapp i
sociala sammanhang och likheterna är oerhört slående. Man har oftast samma
grundläggande behov av hjälp i vardagen även om spektrumet är brett.
Självklart så behöver inte alla Aspies ett särskilt boende men för vissa
hade det säkert vart helt rätt om inte annat så kanske det hade vart bra
när man är ung och oerfaren.
 


 

Leave a Reply