Vilka är de tre huvudsakliga symptomen på autism?

, , Leave a comment

Det är alltid en utmaning att sätta ord på de komplexa och ofta överväldigande känslor som autism kan ge upphov till. Idag vill jag titta på en fråga som jag tror är av stort intresse för många: Vilka är de tre huvudsakliga symptomen på autism?

Autism och dess komplexitet

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som kan uttrycka sig på olika sätt hos olika individer. Det är en del av vem vi är, och mina egna erfarenheter av att leva med högfungerande autism har gett mig insikter som jag delar på min blogg. Jag upplever samtliga huvudsakliga symptom som man ser hos autister själv och tänker att det kan vara värt att försöka sammanställa dessa för att öka förståelsen för autism.

1. Sociala utmaningar

Att ha öga för sociala kommunikationer är inte enkelt för någon med autism.

Ett av de centrala symptomen på autism är svårigheter inom social interaktion och kommunikation. För mig har detta inneburit svårigheter att navigera genom det sociala landskapet. Att förstå kroppsspråk, ansiktsuttryck och sociala signaler har varit en pågående process. Det är som att vara en besökare i ett främmande land och lära sig de oskrivna reglerna för varje situation. Att följa normer är svårt när man inte är “normal” i sitt tankesätt.

Sociala utmaningar är något som jag och många andra med högfungerande autism stöter på i vardagen. För mig handlar det ofta om att förstå de oskrivna reglerna i sociala situationer och tolka kroppsspråk på ett sätt som kan vara annorlunda än för personer utan autism.

Ett exempel är ögonkontakt. Många tar för givet att man ska ha ögonkontakt när man pratar, men för mig kan det kännas överväldigande och distraherande. Jag kan istället fokusera bättre på konversationen om jag inte behöver titta direkt i ögonen. Ibland så testar jag att fokusera på personens panna istället men har insett att det kan framstå som lite creepy, istället finner jag mig själv flackandes med blicken runt om i rummet.

En annan utmaning är att förstå sociala signaler och subtila nyanser i kommunikation. Ibland missar jag ironi eller subtext, vilket kan leda till missförstånd. Dessutom kan det vara svårt att tolka andras känslor eller intentioner om de inte uttrycks direkt. Att läsa mellan raderna är inte det enklaste men något som ofta förutsätts i vårat samhälle idag. Min fru brukar säga att ord har betydelse, men ord betyder inte samma sak för alla människor i samma sammanhang, och det är en stor grund för missförstånd i alla fall för mig.

När det gäller att skapa och underhålla relationer är det också en utmaning. Jag kan ha svårt att känna av sociala koder och förväntningar, vilket ibland gör att jag känner mig osäker eller obekväm. Att jag dessutom har oerhört svårt att komma ihåg att man kanske behöver underhålla vänskap gör att jag ofta tappar bort mina vänner i pereferin.

Samtidigt är det viktigt att betona att dessa utmaningar inte nödvändigtvis innebär att jag inte vill vara social eller att jag inte bryr mig om andra människor. Det handlar snarare om att jag bearbetar och tolkar sociala interaktioner på ett annorlunda sätt. Att vara medveten om dessa utmaningar och kommunicera öppet med andra kan vara till stor hjälp för att skapa förståelse och underlätta sociala situationer.

2. Särskilda intressen och rutiner

Ett annat kännetecken för autism är ofta specialintressen och ett starkt behov av rutiner och struktur. För mig har dessa intressen varit mina räddningslinjer, en plats där jag kan förlora mig själv och glömma vardagens utmaningar. Samtidigt har behovet av rutiner varit en grundpelare i min vardag. Förändringar kan vara överväldigande, och att ha en förutsägbar struktur ger mig en känsla av trygghet. Det handlar ofta om att ha djupa och intensiva intressen inom specifika ämnen samt att följa fasta rutiner i vardagen.

Nu tänker jag inte på stridsvagnar jämt, men jag funderar nog en stund varje dag på hur jag kan utveckla mitt spel.

Särskilda intressen är passioner som sticker ut och kan vara mycket fördjupade. För mig är ett exempel mitt intresse för datorspel, som för närvarande är riktat mot “World of Tanks”. Det är inte bara en fritidssysselsättning utan något som jag kan fördjupa mig i och lära mig mer om.

Detta särskilda intresse ger mig inte bara glädje utan fungerar också som ett sätt att hantera stress eller överstimulering. Genom att fokusera på mitt intresse kan jag skapa en känsla av kontroll och lugn.

Rutiner är en annan viktig del. Att ha fasta rutiner och strukturer i vardagen ger en känsla av trygghet och förutsägbarhet. Det kan vara allt från att följa en specifik morgonrutin till att ha fasta tider för olika aktiviteter. För mig är detta en metod att skapa en stabil grund i tillvaron och hantera de utmaningar som vardagen kan innebära.

Dessa särskilda intressen och rutiner är på sätt och vis som ankare i tillvaron. De ger en känsla av mening och stabilitet, vilket är särskilt viktigt när omvärlden kan upplevas som komplex och överväldigande. Samtidigt är det en balansgång att inte låta dessa intressen och rutiner bli för begränsande, och det är något jag själv försöker vara medveten om i min vardag.

3. Sensoriska upplevelser

Sist men inte minst är känsligheten för sensoriska stimuli, vilket är vanligt hos personer med autism. Ljud, ljus, dofter – dessa element kan förvandlas till intensiva och överväldigande upplevelser. Att förklara för andra hur vissa ljud eller lukter kan vara påfrestande är en utmaning i sig. Det är som att leva i en värld där sinnena är skruvade upp på maxnivå, och vardagliga intryck kan vara överväldigande.

Ljud och ljus i offentliga miljöer kan vara oerhört jobbiga. Jag använder numer ofta lurar i öronen och “skygglappar” i form av keps eller liknande när jag besöker sådana ställen.

“Sensoriska upplevelser” refererar till hur vi tar in och bearbetar information från våra sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och lukt. För personer med högfungerande autism, inklusive mig själv, kan dessa sensoriska upplevelser vara mer intensiva eller känsliga än för personer utan autism.

En del av detta handlar om överkänslighet eller underkänslighet gentemot olika stimuli. Till exempel kan starkt ljus, höga ljud eller ovanliga texturer upplevas på ett annorlunda sätt. För mig kan starka ljus vara påfrestande och ibland överväldigande, vilket gör att jag föredrar dämpad belysning i vissa situationer. Jag har även problem med ljud som andra aldrig märker. Jag är exempelvis den som går och stänger av köksfläkten här hemma om frun lämnat den på, även om den knappt hörs i från andra änden av huset så stör ljudet mig enormt.

Å andra sidan kan det också finnas specifika saker som ger starka positiva sensoriska upplevelser. För mig är naturen och dess ljud och dofter exempel på sådant som jag verkligen uppskattar. Det kan vara en sorts lugnande och behaglig stimulans som hjälper mig att hantera vardagens utmaningar.

Det är viktigt att förstå dessa sensoriska upplevelser för att skapa en mer stöttande miljö. Att kunna anpassa ljus, ljudnivåer och andra stimuli kan göra stor skillnad för personer med högfungerande autism. Att vara medveten om dessa sensoriska preferenser och utmaningar är en viktig del av att skapa förståelse och underlätta dagliga aktiviteter.

Summering av mina tankar

Att diskutera de tre huvudsakliga symptomen på autism öppnar upp för en djupare förståelse av min vardag och mina upplevelser. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att autism är en spektrumstörning, och varje individ upplever den på sitt eget unika sätt.

Att dela dessa tankar och erfarenheter är en del av mitt mål med bloggen – att skapa en dialog och öka förståelsen för autism, både för mig själv och för dem som läser. Jag vill höra era tankar och upplevelser. Hur har autism påverkat er? Har ni liknande erfarenheter eller kanske helt andra perspektiv? Kommentera nedan och låt oss starta en dialog om detta viktiga ämne. Tack för att ni delar era tankar och lyssnar på mina.

 

Leave a Reply