Vilka jobb passar när man har autism? Får man vara polis om man har autism?

, , 1 Comment

Människor med autism har unika styrkor och intressen som kan passa bra inom
olika yrken. Med rätt stöd och anpassningar kan personer med autism uppnå
framgång inom olika karriärområden. Här är några exempel på jobb som kan
vara lämpliga för personer med autism:
 • Personer med autism har ofta förmågan att vara noggranna och
  uppmärksamma på detaljer, vilket kan vara till fördel inom dataanalys
  och statistik.
 • Autistiska personer kan ha en förmåga att tänka logiskt och
  systematiskt, vilket är värdefullt inom dataprogrammering och
  mjukvaruutveckling.
 • Många personer med autism är kreativa och har ett öga för detaljer,
  vilket kan göra dem lämpliga för yrken inom konst och design, som
  grafisk design, illustration eller arkitektur.
 • Personer med autism kan ha en stark förbindelse med djur och vara
  uppmärksamma på deras behov. Yrken inom djurvård, som djurtränare
  eller djurtekniker, kan vara passande för dessa personer.
 • Autistiska personer kan ha en speciell talang inom dataspelutveckling,
  där de kan kombinera sin kreativitet och tekniska kompetens.
 • Personer med autism kan ha en stor passion för böcker och kunskap,
  vilket kan göra dem väl lämpade för yrken inom biblioteks- eller
  bokhandelsbranschen.
 • Autistiska personer har ibland en stark drivkraft att utforska och
  analysera specifika ämnen. Forskningsrelaterade yrken inom områden som
  vetenskap eller teknik kan vara intressanta alternativ.
 • Personer med autism har ofta god teknisk kunskap och
  problemlösningsförmåga, vilket kan göra dem framgångsrika inom
  IT-support eller teknisk support.
Det är viktigt att notera att det finns en bred variation inom
autismspektrumet, och olika individer kan ha olika förmågor och intressen.
Det är därför viktigt att matcha individens specifika talanger och
intressen med de krav och förväntningar som finns inom olika yrken.
 
När det gäller frågan om att vara polis med autism kan det vara mer
utmanande på grund av de sociala och interaktiva krav som yrket kan
innebära. Polisarbete kräver ofta snabb problemlösning, flexibilitet och
förmåga att hantera komplexa sociala situationer. Vissa personer med
autism kan dock vara framgångsrika inom polisarbete om de har rätt stöd
och anpassningar för att hantera de utmaningar som kan uppstå.
I Sverige är det olagligt att diskriminera personer på grund av deras
funktionsnedsättning, inklusive autismdiagnos. Enligt Diskrimineringslagen
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har
personer med autism samma rättigheter som alla andra när det gäller att
välja och utöva yrken. Det betyder att det inte finns några specifika yrken
som är förbjudna för personer med autismdiagnos.
Med det sagt så finns det arbeten med speciella förutsättningar som behöver
uppfyllas. För att bli Polis så krävs exempelvis intyg på den som söker
utbildning som anger om man uppfyller diagnoskriterier eller ej samt
svårighetsnivå på diagnosen. Intyget ska också redovisa en
funktionsbedömning över personens vardagsliv samt även en bedömning i
relation till polisiära förhållanden. Bedömningen ska även innefatta
impulskontroll, koncentrationsförmåga, uppmärksamhet, omdöme samt eventuella
tvångsmässiga fixeringar. 
Som du kanske förstår så kan det vara rätt svårt att uppfylla ”kraven” som
ställs för att bli polis ifall man har en autismdiagnos. Vill du veta mer så
kan du hitta information i det här dokumentet. intygsforfarande-vid-neruropsykiatrisk-diagnos..pdf
 
Det är viktigt att förstå att autism är en spektrumrelaterad
funktionsnedsättning, vilket innebär att det finns en bred variation bland
individer med autism. Vissa personer med autism kan ha vissa utmaningar
eller behov av anpassningar på arbetsplatsen, medan andra kan vara fullt
kapabla att utföra arbete utan några särskilda åtgärder.
Enligt svensk lagstiftning har alla arbetstagare rätt till skäliga
anpassningar på arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete på lika
villkor. Det innebär att om en person med autism behöver vissa
anpassningar för att kunna utföra sitt arbete effektivt och på ett sätt
som är förenligt med arbetsplatsens krav, så är arbetsgivaren skyldig att
tillhandahålla dessa anpassningar, förutsatt att de inte skulle innebära
en oproportionerlig börda för arbetsgivaren.
Det är viktigt att poängtera att olika yrken har olika krav och
förutsättningar, och vissa yrken kan vara mer lämpliga eller mindre
lämpliga för vissa personer med autism beroende på deras individuella
styrkor, utmaningar och intressen. Det är därför viktigt att hitta en
yrkesbana som passar en persons förmågor och intressen, och där eventuella
anpassningar kan göras för att underlätta arbetsutförandet.

Jag som länge funderade på om jag skulle försöka bli lokförare har även
kollat upp detta och idag verkar det som om jag möjligen skulle kunna få
gå utbildningen och bli färdig lokförare. Enligt Transportstyrelsens
hemsida och Jobba Frisk NPF:s webbplats, är det möjligt att bli lokförare
även om man har autism. Diagnosen i sig utgör inte ett hinder för att få
körkortstillstånd och bli anställd som lokförare. Det är de symptom som är
relaterade till impulskontroll, koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och
omdöme som bedöms vid ansökan och kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk.

Transportstyrelsen anger att sjukdomar eller tillstånd som kan påverka
medvetandet, uppmärksamheten, omdömet eller koncentrationen samt orsaka
plötslig arbetsoförmåga eller nedsatt balans, koordination eller rörlighet
kan innebära en risk för trafiksäkerheten och kan vara ett hinder. Därför
bör personer med autism eller liknande diagnoser bedömas utifrån deras
individuella hälsotillstånd och funktionsförmåga. Det krävs också att man
rapporterar diagnosen och att det finns en rapport från behandlande
läkare.
Det är viktigt att notera att denna information baseras på
webbsökresultaten som jag fick när jag googlade, och att det kan finnas
ytterligare kriterier och överväganden som görs av arbetsgivare och
myndigheter vid bedömningen av hälsokrav för lokförare. För att få en
fullständig och korrekt bedömning rekommenderar jag att man kontaktar
Transportstyrelsen eller arbetsgivaren direkt för att få specifik
information och vägledning angående hälsokrav för lokförarrollen.
 
Avslutningsvis så undrar jag ifall jag är en vanlig högfungeranade
autistisk person med en massa olika anställningar och yrken i bagaget? Om du
har autism kanske även du har hunnit med en drös med olika arbeten, eller
har du haft samma arbete hela livet? Eller, så kanske du aldrig hittat något
arbete. Lämna gärna en kommentar om hur det är för just dig.
 

One Response

 1. Anonym

  28/10/2023 10:55

  Testat många olika yrken men det spelar ingen roll för det är medarbetarna som behandlar en illa. Tyvärr är det dagisnivå på många arbetsplatser idag.

  Svara

Leave a Reply