Vilka konsekvenser kan autism ge i vardagen?

, , Leave a comment

Personer med autism kan uppleva en rad olika utmaningar i vardagen som kan göra det svårt att fungera självständigt och effektivt. Till exempel kan de ha svårt att tolka sociala signaler och non-verbal kommunikation, vilket kan leda till svårigheter att skapa och upprätthålla sociala relationer. De kan även ha svårt att anpassa sig till nya situationer eller rutiner och kan behöva hjälp med att hantera överstimulering och sensorisk överbelastning. Andra problem som personer med autism kan uppleva inkluderar svårigheter med att kommunicera effektivt, att förstå och följa instruktioner, att självreglera känslor och beteenden, samt att hantera förändringar och övergångar mellan olika aktiviteter. Det är viktigt att förstå att autism är en varierande spektrumstörning och att konsekvenserna kan variera avsevärt från person till person, men i allmänhet kan det vara en utmaning att navigera vardagslivet för personer med autism.
Vilka är då mina konsekvenser? Jag har lever ju med en diagnos som säger att jag är högfungerande, Det innebär att jag kan ha god verbal förmåga, goda sociala färdigheter och kan klara mig relativt bra i en arbetsmiljö eller i skolan. Men min autistiska sida med svårigheter att kommunicera och svårigheter att tolka min omgivning har lett till otaliga konflikter, mest små men även några större. Det har självklart påverkat min förmåga att utföra mina arbetsuppgifter i vardagen men det har även påverkat mitt mående och mitt självförtroende på ett ytterst negativt vis.
Jag har även en något nedsatt finmotorik och koordination vilket jag skrivit om tidigare. Det påverkar mig på många sätt men kanske den mest tydliga konsekvensen är att humöret påverkas när man inte klarar av att göra saker som man vet egentligen är rätt enkelt och man borde fixa det.
Autism är en neurologiskt betingad funktionsnedsättning som kan påverka en persons vardag på olika sätt. Många personer med autism kan uppleva svårigheter med social interaktion, kommunikation och förståelse av icke-verbal kommunikation, repetitiva beteenden och intressen, överkänslighet för sensorisk stimuli, och svårigheter att anpassa sig till förändringar i rutiner eller miljöer [1]. Dessa konsekvenser kan påverka en persons förmåga att fungera effektivt och självständigt i vardagliga situationer, såsom i skolan, på jobbet eller i sociala sammanhang.
Jag som dessutom i många år arbetade som resande säljare. Ett arbete som jag egentligen inte förstår hur jag kunde klara av när jag ser tillbaka på den tiden. Jag är visserligen väldigt social men att vara social och att bli socialt accepterad är två helt olika saker. Jag inser ju idag att många av mina problem med mina kunder berodde antagligen på att jag inte utrycker mig helt socialt accepterat och korrekt. Jag använde mina styrkor på ett bra sätt och skapade merförsäljning för mina kunder genom att hitta och påverka detaljer som ingen annan såg men den där fingertoppskänslan saknade jag helt.
För att hantera dessa utmaningar kan personer med autism behöva stöd och anpassningar. Till exempel kan de behöva hjälp med att utveckla kommunikationsförmågor och sociala färdigheter, eller behöva anpassade rutiner och miljöer som minskar överstimulering [2].
Det är viktigt att påpeka att autism är en varierande spektrumstörning och att konsekvenserna kan variera avsevärt från person till person. Vissa personer med autism kan ha hög funktionsnivå och klara sig relativt bra i vardagen medan andra kan ha mer omfattande behov av stöd och anpassningar [1]. En person med autism kan till exempel ha svårigheter att förstå vad andra känner och menar, att kommunicera och bli förstådd, att förstå de nyanser i en kommunikation som sägs genom blickar, miner och tonfall, att hålla ögonkontakt, att ta initiativ till samtal och att hålla igång ett samtal [1]. En person med autism kan även ha andra funktionsnedsättningar i kombination med autism, såsom intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada, vilket kan påverka vilka konsekvenser som upplevs i vardagen och vilka insatser som behövs [2]. Det är viktigt att ge rätt stöd och anpassningar till personer med autism så tidigt som möjligt för att hjälpa dem att fungera
Jag arbetar varenda dag med att minska konsekvenserna i mitt liv. Mina strategier kan vara allt från att ha en tillbakadragen attityd till att använda elektroniskt dämpande hörlurar för att minska intrycken. Att bli medveten om konsekvenserna är ett första steg för att kunna minska dom. Det är kanske där min största utmaning finns då konsekvenserna alltid funnits, man blir ju nämligen snabbt hemmablind och ser inte alltid att det finns konsekvenser av funktionsstörningen som man har.
 

Leave a Reply