kläder beröring

Att känna smärta och beröring

, , No Comment

Personer med autism kan ha en annorlunda upplevelse av smärta och beröring jämfört med personer utan autism. De kan uppleva smärta och beröring på ett mer intensivt eller annorlunda sätt, och vissa personer med autism…

Read Post →