Familjeliv präglat av autism – erfarenheter och råd

, , Leave a comment

Våran familj har vart fylld med konflikter missförstånd tårar men även en massa glädje. Varför blir det så? Att navigera vardagssysslor kan vara svårt både för den som har diagnos och den som inte har det. För många är diagnosen högfungerande autism en nyckel till självinsikt och förståelse för vår omvärld. Att få diagnosen som vuxen, som i mitt fall vid 41 års ålder, öppnade dörrar till att förstå mig själv på ett sätt som tidigare var svårt att förklara.

 
Ett av de utmanande områdena för många med autism är att kommunicera sina känslor och behov. För att underlätta för våra nära och kära har jag sett att skriva ned mina tankar kan vara ett effektivt verktyg. Genom att uttrycka mig skriftligt kan jag tydligare kommunicera vad som händer inom mig, vilket underlättar för att förstå och stödja på ett bättre sätt. Även om inte min familj läser det jag skriver så hjälper det mig då jag som bonus även får en bättre insikt i hur jag själv fungerar då jag får tid för att fundera och tänka på vad det är som händer och varför.
 

Inom vår familj har vi upptäckt att specialintressen kan vara en tillgång snarare än en utmaning. Min passion för datorspel, slöjd, teknik, mat och musik har blivit en väg till gemenskap och förståelse med min familj. Sonen har egna intressen som blir nya samtalsämnen och skapar nya former att umgås. Genom att inkludera dessa intressen i vår vardag har vi skapat en miljö där vi alla kan trivas och förstå varandra bättre. Att ha en son med autism har varit fyllt med insikter och ömsesidig förståelse. Hans utredning var det som ledde mig till att inse att jag själv förmodligen hade en liknande diagnos. Att navigera genom hans vardag och förstå hans perspektiv har utvecklat vår relation och fördjupat vår förståelse för varandra.

För att skapa ett harmoniskt familjeliv är det viktigt att skapa en inkluderande miljö där varje familjemedlem känner sig förstådd och accepterad. Detta innebär att omfamna varandras olikheter och se dem som tillgångar snarare än hinder.
 
En öppen och ärlig kommunikation är nyckeln till ett framgångsrikt familjeliv med autism. Att uppmuntra till dialog och lyssna på varandras behov skapar en starkare samhörighet och ökar förståelsen för varje familjemedlems unika perspektiv.
 
Att leva ett familjeliv präglat av autism är en utmaning som kräver förståelse, tålamod och öppenhet. Genom att dela våra erfarenheter och råd hoppas vi kunna bidra till en ökad medvetenhet och stödja andra familjer i liknande situationer.
P.S. lämna gärna en kommentar om familjebilden. Det är ju naturligtvis inte min familj utan en AI genererad bild som jag lekt fram. Om du är nyfiken så får du gärna testa du med. https://www.fotor.com
D.S.
 

Leave a Reply