Styrd autistisk vardag – Att ha en strikt rutin på hur sängen ska bäddas

, , Leave a comment

Vardag och rutiner är två hörnstenar i mitt liv som påverkas av min autism. Att ha en strukturerad dag är något som ger mig trygghet och kontroll över tillvaron. Tanken på dagens artikel kom av en fråga i ett forum från en medlem som undrade om rutiner. En av de rutiner som hon lägger extra fokus på är hur sängen bäddas. För många är det kanske en enkel och automatisk handling, men för henne är det en viktig del av en styrd vardag.

Början av dagen – Mer än en praktisk handling

Att börja dagen med att bädda sängen är mer än bara en praktisk handling. Det markerar övergången från natt till dag och skapar en känsla av ordning och struktur. Rutiner är som ankare livet, som ger mig en känsla av förutsägbarhet och stabilitet. När hon tar sig tid att bädda sängen noggrant skapar det en grund för resten av dagen.

“För min del är det super viktigt att lakanet är stramt, hur täcket viks och ordningen på kuddarna ska ligga. Det här görs varje morgon och jag kan få en enorm ångest om jag lämnar hemmet obäddat, det rubbar en hel dag för mig.”

Djupdykning i rutinen – Varför är det viktigt?

För många med autism, inklusive mig själv, är det svårt att förklara varför vissa rutiner är så betydelsefulla. Det handlar om att skapa en miljö där jag kan känna mig lugn och harmonisk. Att se sängen prydligt bäddad blir en visuell påminnelse om ordning och struktur. Nu är jag själv totalt hopplös på att bädda sängen eller skapa ordning i mitt liv. Men struktur däremot samt rutiner skapar jag runt om mig varje dag. För mig är exempelvis “frukost fikat” en rutin som är en bra tydlig start på dagen för mig. Jag varierar mig ytterst lite och har svårt att komma igång med dagen om jag inte får den ordningen. Jag har även andra rutiner som blir viktiga att följa som exempelvis den där stunden på kvällen när jag vill förlora mig själv i ett datorspel eller en tv-serie en stund. En viktig del av mitt liv där jag varvar ned och får dagens virrvarr av tankar att organisera sig. Strukturen som jag skapar må vara stökig stundtals men är ytterst viktig för mig och för att jag ska få ordning i mitt liv. Om nycklarna inte är på rätt ställe så blir hela dagen ett enda kaos.

Varför rutiner är viktiga för autister

Rutiner, kan vara nyckeln till välbefinnande för någon med autism.

Att förstå vikten av rutiner för personer med autism kräver en inblick i hur dessa dagliga strukturer fungerar som en stabiliserande kraft i deras liv. För många autister utgör rutinerna en trygg hamn i det kaotiska havet av intryck och stimuli som omvärlden kan erbjuda.

Rutiner som en trygg bas

För personer med autism erbjuder rutiner en känsla av ordning och förutsägbarhet i en värld som ibland kan vara överväldigande. Den regelbundna takten i vardagen skapar en stabil bas, vilket är särskilt viktigt för att hantera den oro och ångest som förändringar kan medföra.

Skapar trygghet och kontroll

Rutiner fungerar som en form av strukturerad repetition, vilket ger autister möjligheten att förbereda sig mentalt för vad som komma skall. Genom att veta vad som händer och när det händer, skapas en känsla av kontroll, något som ofta kan vara utmanande att upprätthålla i en värld fylld av ovisshet.

Minskar överstimulering

Autister kan vara känsligare för sensoriska stimuli, och överstimulering kan vara utmanande att hantera. Rutiner fungerar som en filtermekanism, som hjälper till att begränsa överflödet av stimuli och därmed skapa en mer hanterbar miljö.

Främjar självständighet och självreglering

Genom att följa fasta rutiner utvecklar personer med autism färdigheter inom självständighet och självreglering. Det skapar en strukturerad plattform där de kan öva och förbättra sina förmågor att navigera genom vardagen på ett självständigt sätt.

Att förstå och respektera vikten av rutiner för autister är en viktig del av att skapa en stödjande och inkluderande miljö. Dessa dagliga strukturer fungerar som ankare och möjliggör en mer harmonisk samexistens med omvärlden, där autisters unika sätt att förstå och uppleva världen kan trivas och blomstra.

En viktig del av självomsorg

Att bädda sängen blir också en sorts handling i självomsorg. I en värld som kan vara överväldigande och ibland svår att förstå, ger denna rutin en stund av fokus och lugn. Det är som att skapa en fristad av ordning i en komplex vardag. Självomsorg är en aspekt av mitt liv som jag lärt mig att prioritera, och att sitta ned och lugnt spela datorspel en stund eller se på veckans avsnitt av Antikrundan blir en del av den dagliga ritualen.

Tips och strategier för att hantera rutiner

Att hantera och anpassa sig till rutiner kan vara en nyckelkomponent för personer med autism. Här är några konkreta tips och strategier som kan vara till hjälp:

Utforma visuella rutinlistor personligt anpassade visuella tidplaner, var och en skräddarsydd efter individuella preferenser. Symboler, bilder och text kombineras för att tillgodose specifika behov och intressen.

1. Skapa tydliga rutinlistor:

 • Utforma visuella rutinlistor som tydligt visar stegen och aktiviteterna i varje rutin. Bilder och text kan användas för att underlätta förståelsen.
 • Använd färgkodning eller symboler för att göra listorna ännu mer visuellt tilltalande och pedagogiska.

2. Ge förvarning om förändringar:

 • Kommunicera förändringar i rutiner i förväg så att personen har tid att mentalt förbereda sig. Detta kan minska ångest och skapa en smidigare övergång.
 • Använd en tydlig och konkret språklig kommunikation för att förklara varför förändringar sker.

3. Skapa fasta rutiner runt övergångar:

 • Införliva fasta rutiner före och efter övergångar mellan olika aktiviteter eller miljöer. Detta kan bidra till att skapa en smidig övergång och minska svårigheterna vid förändringar.
 • Använd tidsmarkörer eller signaler för att indikera när en aktivitet närmar sig sitt slut.

4. Använd stödverktyg och teknologi:

 • Utforska användningen av teknologiska appar och verktyg för att skapa och följa rutiner. Det finns appar som kan ge påminnelser och stödja tidsuppfattningen.
 • Använd digitala kalendrar eller planeringsverktyg för att skapa en strukturerad dag.

5. Utveckla rutiner gemensamt:

 • Involvera personen i processen att skapa och anpassa sina egna rutiner. Detta ger en känsla av kontroll och självständighet.
 • Var lyhörd för personens preferenser och behov när det gäller rutiner och anpassa dem över tid.
En lugn och organiserad miljö, fylld med mjukt ljus och harmoniska toner. Möblerna är placerade med omtanke, och tydliga stigar skapas. Märkta förvaringslådor och hyllor visar på noggrann organisering, med personliga detaljer som lägger till en extra känsla av trygghet. Att skapa en omgivning är lika viktigt som att skapa rutiner för att få till en stabiliserande kraft i livet.

6. Skapa en lugn och organiserad miljö:

 • Skapa en miljö som stöder rutiner genom att minimera distraktioner och överstimulerande element.
 • Organisera fysiska utrymmen så att det blir tydligt var och hur varje aktivitet äger rum.

7. Be om stöd från omgivningen:

 • Kommunicera öppet med vänner, familj och kollegor om vikten av stabila rutiner. Be om deras stöd och förståelse.
 • Skapa en öppen dialog för att diskutera och förklara varför rutiner är viktiga och hur andra kan bidra till att upprätthålla dem.

Genom att implementera dessa tips och strategier kan rutinhantering bli mer hanterbar och gynnsam för personer med autism. Att anpassa rutiner på ett sätt som är individuellt anpassat och stödjande kan verkligen göra en positiv skillnad i vardagen.

Avslutning – En uppmaning till samtal

Att dela mina tankar om hur jag strukturerar min vardag, är en del av mitt sätt att öppna upp för förståelse kring autism. Jag vet att det kan vara svårt för andra att förstå varför vissa rutiner är så viktiga för mig, men jag hoppas att genom att dela mina erfarenheter kan skapa en ökad medvetenhet.

Nu vill jag höra från er, kära läsare. Har ni liknande rutiner som är centrala i era liv? Dela gärna era tankar och erfarenheter i kommentarerna nedan. Att öppna upp för dialog och förståelse är en viktig del av att skapa en mer inkluderande värld för personer med autism. Tack för att ni tar er tid att läsa och vara en del av den här gemenskapen.

 

Leave a Reply