Hur förändras man och ens liv när man får en diagnos?

, , Leave a comment

Jag var just över 40 när jag fick min diagnos, jag hade visserligen haft tanken i några år att jag har Autism men att få det bekräftat har gett mig en hel del både positivt och negativt. När jag fyllde 40 så började jag väl i alla fall känna att jag hade koll på mitt liv och hur jag egentligen fungerar men när man så plötsligt står där med en utredning i handen som säger något annat, kanske något som man anat men inte riktigt förstått så vänds livet på ända ganska snabbt.

Att få en autismdiagnos som vuxen kan vara en överraskande och förvirrande upplevelse. Det kan också leda till många frågor om hur ens liv kommer att förändras. En viktig sak att komma ihåg är att en autismdiagnos inte förändrar vem man är som person, utan ger istället en förklaring till ens tidigare upplevelser och beteenden. Men det kan också hjälpa till att få tillgång till resurser och stöd som kan förbättra livskvaliteten. För min egen del så blev det en instegsport till insikten varför min arbetssituation ser ut som den gör och vad det egentligen är som händer när relationer med kollegor, vänner och bekanta förändras och går till det sämre. Jag fick även en annan förståelse för mitt eget ansvar i många konflikter som jag haft genom åren. 

När en person med autismdiagnos får rätt stöd och hjälp kan det ha positiva effekter på deras liv. En utbildad psykolog kan utvärdera personen för att identifiera styrkor och behov inom kognitiva, beteendemässiga och emotionella områden. Jag har själv haft samtal med psykolog under min resa i att förstå mig själv, jag kan dock inte säga att det har hjälpt mig speciellt mycket men för all del så kan det nog fungera bättre för andra än för mig. Det finns också nationella riktlinjer, som kan vara bra att känna till, för vård och stöd vid adhd och autism som kan hjälpa till att förbättra kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonal och förbättra stödet till utsatta grupper [socialstyrelsen].

För personer som är osäkra på om de har autism eller som har barn som de misstänker har autism, kan en utredning för autism göras av psykiatriker på en fysisk psykologmottagning eller vårdcentral. En person kan vända sig till sin lokala primärvård för att få hjälp att söka vidare. För egen del så gick jag via min vårdcentral och fick remiss därifrån vidare till psykiatrin för utredning. Man ska dock komma ihåg att väntetiderna på dessa utredningar är långa. Barn och ungdommar prioriteras av naturliga själ samt bristen på personal med kunskap är stor i hela riket. Jag fick dock komma på utredning redan efter 18 månader, jag känner till flera som väntat i åratal.

Att få en autismdiagnos som vuxen kan vara en mycket betydelsefull händelse som kan förändra en persons syn på sig själv och på sin livssituation. Här är några sätt som en person kan förändras när de får en autismdiagnos i vuxen ålder:
  • Självinsikt: Att få en diagnos kan ge en person en förklaring på varför de har känt sig annorlunda eller kämpat i sociala sammanhang. Det kan också ge dem möjlighet att förstå sina styrkor och svagheter bättre och ge dem en känsla av självinsikt.
  • Förståelse från andra: Att ha en diagnos kan hjälpa andra att förstå personens beteende och kommunikationsstil bättre. Det kan också ge personen möjlighet att förklara sin diagnos för andra och minska missförstånd och frustration. Det har framförallt hjälpt min och min frus relation något enormt. Hon förstår mig bättre och jag får bättre förståelse för vad det är hon stör sig på hos mig.
  • Behandling: Att ha en diagnos kan öppna dörrar till behandling och stöd som personen kanske inte tidigare har haft tillgång till. Det kan vara allt från terapi till medicinering. Jag har själv fått hjälp med bland annat tandvård och arbetsterapeut som hjälpt mig enormt mycket.
  • Identitetsförändring: Att få en autismdiagnos kan vara en utmaning för personens självbild och identitet. De kan känna sig som om de behöver omdefiniera sig själva och sitt liv. Detta kan också innebära att personen kan känna sig som en del av en större grupp eller gemenskap av personer med autism. Jag har själv tagit en mera tillbakadragen position i arbetsgrupper och i fikarummen då jag inser att jag har lätt för att trampa i klaveret av misstag och det kan skapa svår lagade relationer.
  • Förståelse för ens beteende: Att ha en diagnos kan hjälpa en person att förstå varför de har känt sig annorlunda eller haft svårt att passa in socialt. Det kan också ge en förklaring på tidigare misslyckanden i skolan eller på arbetsplatsen.
  • Förbättrad självbild: För vissa personer kan en diagnos ge en känsla av lättnad och ge dem möjlighet att acceptera sig själva och sina svårigheter. Det kan också hjälpa till att identifiera styrkor och talanger som personen har. Jag hade nog ganska bra koll på mina styrkor men många svagheter har jag fått identifierade och har nu något att arbeta med för att bli en bättre medmänniska.
  • Tillgång till stöd och behandling: Att ha en diagnos kan innebära att personen får tillgång till stödgrupper, terapi och andra resurser som kan hjälpa till att hantera autismrelaterade utmaningar. Det kan också öppna upp för medicinsk behandling om det behövs. Det är dock något som är väldigt olika beroende på vart i landet man befinner sig. Vi har ingen jämlik vård i Sverige.
  • Utmaningar i relationer: En autismdiagnos kan påverka relationer med familj, vänner och kollegor. Det kan ta tid att förklara diagnosen och lära sig att kommunicera på ett sätt som fungerar bättre för alla parter.
  • Karriär och arbete: Att ha en autismdiagnos kan påverka karriärvalet och arbetslivet. Vissa arbetsgivare kan ha mer förståelse och anpassa arbetsmiljön eller arbetsuppgifterna efter personens behov, medan andra kanske inte gör det. Det är ett svårt beslut att fatta om man ska eller inte ska berätta för sin arbetsgivare om sin diagnos. Många diskriminerar även om man inte inser det själv.
Jag tycker själv att jag har förändrats till det bättre sedan jag fick min diagnos. Livet har blivit lite enklare att leva till viss del men samtidigt så har jag fått en hel del mera ansvar för mig själv. Numer så får jag allt ta ansvar själv för att jag är annorlunda och det är mitt ansvar att försöka förklara det för dom som berörs. Det är kanske den svåraste biten som jag stött på. Det är även den biten som har lett till att jag börjat försöka skriva ned mina tankar och funderingar i den här bloggformen. 
Har du själv en diagnos och hur påverkas du eller väntar du kanske på en utredning? Skriv gärna en kommentar om hur det påverkar dig och ditt liv.

 

Leave a Reply