Hur klarar sig vuxna med Autism?

, , Leave a comment

För vuxna med autism kan livet innebära olika utmaningar, men med rätt stöd och strategier kan de uppnå en hög livskvalitet. Att leva som vuxen med autism kan innebära en rad olika utmaningar inom olika områden som socialt liv, arbete och ekonomi. Socialt sett kan personer med autism ha svårigheter att förstå sociala normer och kommunikera på ett adekvat sätt i sociala situationer. Det kan leda till social isolering och svårigheter att bygga relationer . Men med hjälp av olika sociala färdighetsprogram och terapier kan vuxna med autism lära sig att förbättra sin sociala förmåga och utveckla sociala relationer som kan bidra till en högre livskvalitet .

Jag har själv många stora utmaningar i mitt liv, det mesta för närvarande är att jag inte riktigt förstår alla underliggande toner som ligger i språket. En massa information går mig helt förbi då jag inte förstår riktigt vad mina kollegor egentligen menar då dom inte är tillräckligt raka i sitt språk. Missförstånden blir många och det känns som om jag är på en gnällig arbetsplats då saker som jag borde ha förstått har gått mig helt förbi då ingen kunnat tala rakt ut vad som egentligen förväntas av mig.

När det gäller arbete och ekonomi kan vuxna med autism uppleva många utmaningar. Det kan vara svårt för dem att hitta och behålla arbete på grund av sociala svårigheter och begränsningar i kommunikation och problemlösning. Men det finns stödprogram och anpassningar på arbetsplatsen som kan hjälpa till att överbrygga dessa svårigheter och ge dem möjlighet att arbeta och leva självständigt .

För att uppnå hög livskvalitet är det viktigt att vuxna med autism får adekvat stöd och behandling. Detta inkluderar terapi för att utveckla sociala färdigheter, anpassningar på arbetsplatsen och stöd för att hantera eventuella ångest eller humörstörningar som kan följa med autismdiagnosen. Det är också viktigt att höja kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonalen för att kunna erbjuda rätt stöd och behandling.

Socialstyrelsen i Sverige har nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism . Dessa riktlinjer betonar vikten av att göra tidiga insatser för personer med adhd och autism, samt höja kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonalen och förbättra stödet till utsatta grupper.
Att hitta hjälp kan dock vara svårt. Jag har länge sökt efter någon som kan hjälpa mig och har tyvärr stött på patrull både hos vuxenhabilitering och hos andra vårdgivare. Det är egentligen bara två personer som tagit sig an och försökt hjälpa mig på ett bra sätt. Familjerådgivaren som jag fick kontakt med för snart 11 år sedan och min Arbetsterapeut. Här har vi två personer som inte har autism som sitt ämne men som inte är rädd att försöka förstå och förklara så att vi är på samma nivå. Jag upplever att personer som arbetar mycket med autism tar väldigt mycket för givet, så våran kommunikation slutar handla om mig och istället fokuserar på autism generellt. Man glömmer bort att varje autistisk person har egna problem och svårigheter.
Enligt en artikel på utforskasinnet.se kan personer med autism ha svårt att hantera flera olika känslomässiga utmaningar, såsom ångest och depression. Det är därför viktigt att dessa utmaningar hanteras på ett adekvat sätt för att personen ska kunna uppnå en hög livskvalitet. Artikeln pekar också på att personer med autism kan behöva hjälp för att söka sig ut i arbetslivet.

Jag som själv haft ångest och depression i perioder vet hur svårt livet plötsligt blir när man helst av allt bara vill ligga i sängen och gömma sig under täcket. Idag har vi ett fenomen som blir allt vanligare bland autistiska unga och barn och det är “hemmasittare”. Jag tror att hemmasittandet är starkt anknutet till den enskilda individens psykiska välmående. Om man mår bra i sinnet så är livet enklare och då har man bättre förutsättningar för att kunna hantera dagens utmaningar utan känsloutbrott eller överstimulans.

Att man kan behöva hjälp att hitta ut i arbetslivet tror jag bara blir mer och mer relevant då yrkeslivet förändras, just nu till det sämre för personer med autism. Man förväntas mer och mer att vara på en social tillställning istället för att vara på ett arbete där man förväntas arbeta. Jag upplever att det blir mer och mer fokus på att vara social i fikarummet och på afterwork än att vara duktig på sitt arbete. Jämfört med hur det var för 25 år sedan när jag gjorde mina första stapplande steg ut i arbetslivet så upplever jag att den sociala biten bara blir viktigare och viktigare för mina kollegor och chefer. Kanske är det en konsekvens av att samhället har förändrats med alla sociala medier som bubblat upp? 
Sammanfattningsvis kan vuxna med autism uppnå en hög livskvalitet med rätt stöd och strategier. Sociala färdighetsprogram, anpassningar på arbetsplatsen och terapi kan hjälpa dem att förbättra sina sociala relationer och hitta och behålla arbete. Det kan vara utmanande för vuxna med autism att hantera olika aspekter av livet som socialt liv, arbete och ekonomi. Därför ör det viktigt att tidigt erbjuda adekvat stöd och hjälp för att personen ska kunna uppnå en hög livskvalitet. Nationella riktlinjer i Sverige betonar vikten av att höja kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonalen samt förbättra stödet till personer med adhd och autism. Men jag tror att vikten av att sprida kunskap och därmed förståelse i samhället är än mer viktigt. Om alla hade haft kunskap och förståelse för hur personer med autism fungerar så skulle livet underlättas oerhört inte bara för autistiska personer utan också för andra med autistiska drag utan diagnos.


https://utforskasinnet.se/vuxna-med-autism-utmaningar-for-valbefinnande/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/
 

Leave a Reply